Kieu Thi Thuy Quynh, sinh ngày 06 tháng 07 năm 2007 vào lúc 03:20 (Múi Giờ = GMT +7 hours) tại Ha Noi, Vietnam

Quay Lại Trước
Hành TinhKinh ĐộVị Trí Cung Nhà
Mặt Trời Q f Cự Giải 13° 26' 12"      2
Mặt Trăng W c Song Ngư 19° 11' 49"    10
Thủy Tinh E f Cự Giải 03° 11' 27" R     1
Kim Tinh R g Sư Tử 25° 13' 14"      3
Hỏa Tinh T s Kim Ngưu 07° 51' 48"    11
Mộc Tinh Y l Nhân Mã 11° 28' 09" R     6
Thổ Tinh U g Sư Tử 22° 49' 54"      3
Thiên Vương Tinh I c Song Ngư 18° 37' 60" R   10
Hải Vương Tinh O x Bảo Bình 21° 35' 41" R     9
Diêm Vương Tinh P l Nhân Mã 27° 13' 04" R     7
Chiron M x Bảo Bình 14° 36' 33" R     9
Lilith ` j Thiên Bình 28° 44' 51"      5
La Hầu { c Song Ngư 08° 26' 43"    10
P. of Fortune < j Thiên Bình 09° 09' 53"      5
Vertex m k Bọ Cạp 02° 12' 43"      5
Ceres C s Kim Ngưu 09° 58' 45"      5
Juno B j Thiên Bình 14° 31' 15"      5
Pallas V c Song Ngư 19° 23' 17"    10
Vesta N l Nhân Mã 02° 32' 04"      6
NhàKinh Độ
Cung Mọc d Song Tử 14° 55' 30"
Cung Nhà 2f Cự Giải 09° 51' 26"
Cung Nhà 3g Sư Tử 04° 39' 17"
Cung Nhà 4h Xử Nữ 02° 28' 40"
Cung Nhà 5j Thiên Bình 05° 07' 56"
Cung Nhà 6k Bọ Cạp 10° 49' 46"
Cung Nhà 7l Nhân Mã 14° 55' 30"
Cung Nhà 8z Ma Kết 09° 51' 26"
Cung Nhà 9x Bảo Bình 04° 39' 17"
Thiên Đỉnhc Song Ngư 02° 28' 40"
Cung Nhà 11a Bạch Dương 05° 07' 56"
Cung Nhà 12s Kim Ngưu 10° 49' 46"


Hành Tinh AGóc ChiếuHành Tinh BSai Số
 
Mặt TrờiTam hợp 120° vớiMặt Trăng5.76
Mặt TrờiLục hợp 60° vớiHỏa Tinh5.57
Mặt TrờiNgũ chiếu 150° vớiMộc Tinh1.97
Mặt TrờiTam hợp 120° vớiThiên Vương Tinh5.20
Mặt TrờiNgũ chiếu 150° vớiChiron1.17
Mặt TrờiTam hợp 120° vớiLa Hầu4.99
Mặt TrờiVuông góc 90° vớiP. of Fortune4.27
 
Mặt TrăngTam hợp 120° vớiMặt Trời5.76
Mặt TrăngNgũ chiếu 150° vớiKim Tinh6.02
Mặt TrăngVuông góc 90° vớiMộc Tinh7.73
Mặt TrăngNgũ chiếu 150° vớiThổ Tinh3.63
Mặt TrăngTrùng tụ 0° vớiThiên Vương Tinh0.56
Mặt TrăngVuông góc 90° vớiDiêm Vương Tinh8.02
 
Thủy TinhLục hợp 60° vớiHỏa Tinh4.67
Thủy TinhĐối góc 180° vớiDiêm Vương Tinh5.97
Thủy TinhTam hợp 120° vớiLilith4.44
Thủy TinhTam hợp 120° vớiLa Hầu5.25
Thủy TinhVuông góc 90° vớiP. of Fortune5.97
Thủy TinhTam hợp 120° vớiVertex0.98
 
Kim TinhNgũ chiếu 150° vớiMặt Trăng6.02
Kim TinhTrùng tụ 0° vớiThổ Tinh2.39
Kim TinhĐối góc 180° vớiHải Vương Tinh3.63
Kim TinhTam hợp 120° vớiDiêm Vương Tinh2.00
 
Hỏa TinhLục hợp 60° vớiMặt Trời5.57
Hỏa TinhLục hợp 60° vớiThủy Tinh4.67
Hỏa TinhNgũ chiếu 150° vớiMộc Tinh3.61
Hỏa TinhVuông góc 90° vớiChiron6.75
Hỏa TinhĐối góc 180° vớiLilith9.12
Hỏa TinhLục hợp 60° vớiLa Hầu0.58
Hỏa TinhNgũ chiếu 150° vớiP. of Fortune1.30
Hỏa TinhĐối góc 180° vớiVertex5.65
 
Mộc TinhNgũ chiếu 150° vớiMặt Trời1.97
Mộc TinhVuông góc 90° vớiMặt Trăng7.73
Mộc TinhNgũ chiếu 150° vớiHỏa Tinh3.61
Mộc TinhVuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh7.16
Mộc TinhLục hợp 60° vớiChiron3.14
Mộc TinhVuông góc 90° vớiLa Hầu3.02
 
Thổ TinhNgũ chiếu 150° vớiMặt Trăng3.63
Thổ TinhTrùng tụ 0° vớiKim Tinh2.39
Thổ TinhNgũ chiếu 150° vớiThiên Vương Tinh4.20
Thổ TinhĐối góc 180° vớiHải Vương Tinh1.24
Thổ TinhTam hợp 120° vớiDiêm Vương Tinh4.39
Thổ TinhĐối góc 180° vớiChiron8.22
 
Thiên Vương TinhTam hợp 120° vớiMặt Trời5.20
Thiên Vương TinhTrùng tụ 0° vớiMặt Trăng0.56
Thiên Vương TinhVuông góc 90° vớiMộc Tinh7.16
Thiên Vương TinhNgũ chiếu 150° vớiThổ Tinh4.20
Thiên Vương TinhVuông góc 90° vớiDiêm Vương Tinh8.58
 
Hải Vương TinhĐối góc 180° vớiKim Tinh3.63
Hải Vương TinhĐối góc 180° vớiThổ Tinh1.24
Hải Vương TinhLục hợp 60° vớiDiêm Vương Tinh5.62
Hải Vương TinhTam hợp 120° vớiLilith7.15
 
Diêm Vương TinhVuông góc 90° vớiMặt Trăng8.02
Diêm Vương TinhĐối góc 180° vớiThủy Tinh5.97
Diêm Vương TinhTam hợp 120° vớiKim Tinh2.00
Diêm Vương TinhTam hợp 120° vớiThổ Tinh4.39
Diêm Vương TinhVuông góc 90° vớiThiên Vương Tinh8.58
Diêm Vương TinhLục hợp 60° vớiHải Vương Tinh5.62
Diêm Vương TinhLục hợp 60° vớiLilith1.53
 
ChironNgũ chiếu 150° vớiMặt Trời1.17
ChironVuông góc 90° vớiHỏa Tinh6.75
ChironLục hợp 60° vớiMộc Tinh3.14
ChironĐối góc 180° vớiThổ Tinh8.22
ChironTam hợp 120° vớiP. of Fortune5.44
 
LilithTam hợp 120° vớiThủy Tinh4.44
LilithĐối góc 180° vớiHỏa Tinh9.12
LilithTam hợp 120° vớiHải Vương Tinh7.15
LilithLục hợp 60° vớiDiêm Vương Tinh1.53
LilithTam hợp 120° vớiLa Hầu9.70
 
La HầuTam hợp 120° vớiMặt Trời4.99
La HầuTam hợp 120° vớiThủy Tinh5.25
La HầuLục hợp 60° vớiHỏa Tinh0.58
La HầuVuông góc 90° vớiMộc Tinh3.02
La HầuTam hợp 120° vớiLilith9.70
La HầuNgũ chiếu 150° vớiP. of Fortune0.72
La HầuTam hợp 120° vớiVertex6.23
 
P. of FortuneVuông góc 90° vớiMặt Trời4.27
P. of FortuneVuông góc 90° vớiThủy Tinh5.97
P. of FortuneNgũ chiếu 150° vớiHỏa Tinh1.30
P. of FortuneTam hợp 120° vớiChiron5.44
P. of FortuneNgũ chiếu 150° vớiLa Hầu0.72
 
VertexTam hợp 120° vớiThủy Tinh0.98
VertexĐối góc 180° vớiHỏa Tinh5.65
VertexTam hợp 120° vớiLa Hầu6.23


Quay Lại Trước

Tiếp Tục

Hướng dẫn đọc

Lá số cá nhân – Natal chart (Birth chart) hay còn được gọi bằng nhiều cái tên khác như “Bản đồ sao cá nhân” , “Lá số ngày sinh”: Là một bản đồ ghi lại chính xác vị trí các hành tinh và một số tọa độ đặc biệt khác vào đúng thời điểm bạn sinh ra, phản ánh toàn bộ con người bạn. Được tạo ra từ ngày/tháng/năm/giờ sinh và địa điểm sinh chính xác đến phút và tọa độ kinh/vĩ tuyến.

Một lá số được cấu tạo bởi các thành tố chính :

- Một vòng hoàng đạo
- Một vòng cung nhà được chia làm 12 phần, đánh số từ 1>12 được gọi là 12 cung nhà (House) tượng trưng cho 12 lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Điểm bắt đầu của 1 cung nhà được gọi là Đỉnh nhà
- Các hành tinh và các điểm đặc biệt khác.

Phần Giải Thích dưới đây sẽ tập trung vào
1. Phần 1: Về Cung Mọc, Mặt Trời, Mặt Trăng và mối tương quan giữa chúng - là ba yếu tố quan trọng nhất, mang ảnh hưởng lớn nhất lên tính cách mỗi người
2. Phần 2: Các hành tinh và vị trí của chúng trong các nhà. Theo Chiêm tinh học, mỗi người chúng ta khi sinh ra và trong quá trình sống đều chịu ảnh hưởng bởi vị trí và sự di chuyển của Mặt trời, Mặt trăng cũng như các hành tinh, thiên thể trong Hệ Mặt trời.
3. Phần 3: Đỉnh Nhà và Chủ Quản
4. Phần 4: Góc chiếu giữa các hành tinh - là sự liên kết hay tương quan giữa 2 hay nhiều hành tinh. Và mối liên kết này sẽ làm thay đổi ý nghĩa tác động của các hành tinh, các cung hoàng đạo. Khi các hành tinh có các góc chiếu khác nhau, lời giải của các hành tinh ấy sẽ có sự pha trộn tùy theo góc của chúng. Sau đó, là phần các mẫu góc hợp - Chúng sẽ chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, động lực hay mâu thuẫn trong tính cách của bạn như thế nào
5. Phần 5: Các yếu tố khác

Dưới đây là phần giải nghĩa lá số của bạn. Phần in nghiêng là phần giải thích dành riêng cho lá số của bạn, dựa vào ngày giờ và nơi sinh do bạn cung cấp. Bấm vào dấu chấm hỏi để tìm hiểu thêm về phần bạn đang đọc.

Tiếp Tục

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Cung Mọc Z

Cung Mọc (AC/Rising sign): Là lớp thạch trên cùng, phần tiếp cận với không khí bên ngoài. Thế giới xung quanh sẽ nhìn thấy lớp thạch này của bạn đầu tiên. Khi một người lạ làm quen với bạn, họ sẽ phải “nếm” lớp thạch này trước, rồi mới có thể tìm hiểu những phần bên dưới. Bởi thế, cung Mọc quy định cách bạn tiếp cận với thế giới, cách bạn phản ứng với môi trường, ấn tượng đầu tiên bạn tạo ra với người khác, và ảnh hưởng lên cả ngoại hình cũng như phong cách của bạn. Nói ngắn gọn, cung Mọc là vỏ bọc/ mặt nạ của bạn, là tính cách người khác nhìn thấy ở bạn.Cung Mọc Song Tử
Ấn tượng đầu tiên của người khác về bạn là một người hoạt động không ngừng, hay khoa tay múa chân, mắt láo liên láo liếc, ngồi một chỗ cũng không yên. Sự không ngừng nghỉ ẩn tang bên trong tính cách bạn, đó là căn bệnh của bạn, mong mỏi quá một điều vượt quá tầm với của mình. Bạn muốn thay đổi, và nhiều điều khác, bạn bất mãn với những gì mình đang có. Song Tử là chòm sao nước đôi và điều này chứng minh trong cuộc sống của các Cung mọc Song Tử. Bạn có thể vui buồn cùng một lúc, hài lòng nhưng vẫn chưa hài lòng. Tất nhiên cũng có nhiều người giống bạn, tuy nhiên bạn bất mãn vì một lý do chính sau: Bạn cảm thấy bạn vẫn chưa thể hiện được hết tiềm năng của mình. Dường như chỉ một bước nữa bạn có thể chạm tới cái khung trời bên kia đường chân trời, một nơi mà bạn có thể hoàn toàn mãn nguyện. Bạn phát cáu với những lời phề bình mà bạn nghĩ là đang giữ chân bạn lại. Tính cách nổi bật nhất của Cung mọc Song Tử đó là họ có khả năng dùng ngôn từ thể hiện điều họ muốn nói. Đối với họ, sự rành rọt là điều mà ngôn từ ban tặng cho ý tưởng. Bạn khá am hiểu, uyên bác và lanh lợi.
Cung mọc Song Tử có xu hướng trở nên nổi bật trong đám đông không phải nhờ vào ý chí mà nhờ vào năng lực giao tiếp dễ dàng của họ. Bạn thích có nhiều người nghe bạn nói. Nhiều người trong số các bạn trở thành diễn viên, nhà văn thành công trong lĩnh vực giải trí, TV, báo chí và văn chương. Là một cung mọc Song Tử bạn bẩm sinh nhạy bén với những kích thích – bật ra câu trả lời cho bất cứ câu hỏi nào – và cũng rất dễ thất vọng. Bạn lao vào một dự án một cách hăng hái, nhưng sau đó lại lo lắng và buồn phiền (thường thì biểu hiện này rất rõ rang), bạn sợ rằng mọi chuyện không suông sẻ hoặc người đó không thích bạn, và việc này sẽ kéo dài bao lâu. Tuy nhiên bạn là một kẻ hay thay đổi, chẳng mấy chốc sự nhiệt tình và hứng thú của bạn lại trổi lên. Bạn liều lĩnh trong công việc, nếu đó không phải là thiên hướng của bạn thì hẳn bạn làm như vậy để giải trí.Bạn thích giải đố, sách, trò chơi và máy tính – bất thứ gì thú vị và chiếm lĩnh trí óc. Đây là đặc tính cơ bản của Cung mọc Song Tử.Dù bạn muốn ở bên người khác và có sự ấm áp quyến rũ, bạn có bề ngoài trí tuệ hơn là đa cảm.Bạn đối mặt với tình cảm và cảm xúc y như là đối với tư liệu và những con số - giống những thứ có thể tính toán, phân tich. Bạn cũng có xu hướng tự cao, về bản chất, bạn biết mình biết nhiều hơ n người khác. Bạn thích đối mặt với nhiều người và nhiều tình huống khác nhau. Bạn du hành khắp nơi, thay đổi chỗ ở, thường nhiều hơn một nơi. Bạn có bản chất kịch tích cho nên bạn biết cách đưa một trải nghiệm đến cao trào.
Người Cung mọc Song Tử có thân người nhỏ nhắn, ánh mắt lấp lánh dí dỏm, nụ cười thân thiện, cánh tay và bàn tay rất duyên dáng, khéo léo. Bạn di chuyển nhanh, tự tin, trẻ lâu. Kim Tinh, thiên thể thao túng Song Tử, chiếu rọi tử vi của bạn. Kim Tinh ban cho bạn trí thông minh cao cấp, nhận thức tinh tế, sự khéo léo, lão luyện trong diễn giải và viết lách và thiên bẩm về ngoại ngữ. Nó cũng cổ vũ ở bạn sự ngạo mạn, sự mỉa mai, thái độ trịnh thượng, tính hoài nghi, và bê bối.Mặt Trời Q

Cung Mặt Trời (Sun sign): Là phần trung tâm của cốc thạch. Những người phải có quen biết nhất định với bạn mới được thấy và “nếm” lớp này. Cung Mặt Trời quy định cái tôi, cá tính, những tính cách và phẩm chất nền tảng của bạn. Nó cũng tượng trưng cho khát vọng khẳng định bản thân, cho phần lý trí, những điều mà bạn MUỐN đạt được. Ở một chừng mực nào đó, đây là con người thật của bạn, là tính cách bạn tự nhìn thấy ở bạn.Mặt Trời Cự Giải
Nếu so sánh với mười một cung còn lại trong mặt phẳng hoàng đạo, sự khác biệt giữa tuýp người tiêu cực và tích cực thuộc chòm sao Cự Giải thể hiện một cách rõ rệt nhất. Những người thuộc tuýp tích cực hội tụ ý chí và sức chịu đựng kiên cường, họ có sức bào mòn tựa như nước biển, vẻ như đó là khả năng dần dà ăn mòn mọi thứ. Thái độ với cuộc sống hiện rõ sự lão luyện, và yêu thích hoạt động, thường những người này đều có khả năng đi cùng trào lưu của thời đại, và rất hứng thú với những thứ đang thịnh hành.Thế nhưng chòm sao Cự Giải thuộc tuýp tiêu cực, họ dễ dàng mãn nguyện, uể oải thiếu sức sống, hành vi lười biếng. Hơn nữa không kỳ vọng khích lệ bản thân, cũng chả muốn làm bất cứ cố gắng cần thiết nào để tiến tới thành công. Dù cho hoàn cảnh thay đổi diến tiến ra sao, họ cũng không dễ dàng thay đổi bản thân mà luôn dựa vào những điều vốn dĩ đã biết.
Việc hình thành hai dạng người như vậy, có liên quan đến môi trường và việc đào giáo dục từ khi còn bé. Thông thường người chòm sao Cự Giải lệ thuộc rất nhiều vào mẹ và gia đình.Sau khi bạn đã tường tận tinh thông mọi thứ xung quanh, vận dụng tài năng bắt chước của mình, chuyển nó thành một cách biểu đạt mới. Trên phương diện này thì biểu lộ rõ sự tích cực, tuy nhiên trên phương diện thể xác thì ngược lại không được như vậy.Tính cách thể hiện sự thung dung và tự đắc, còn tình yêu thì có thái độ trung thành; sau khi kết hợp hai đặc tính này, sẽ tạo nên một mối quan hệ hôn nhân rất vui vẻ. Bạn cực kỳ nhạy cảm, những chỉ trích ác ý của người bên cạnh dễ khiến bạn cảm thấy bị tổn thương. Nếu không được như điều mong muốn, bạn sẽ buồn bã; giả sử nếu tình trạng này thường xuyên xảy ra, có thể tâm trạng của bạn sẽ trở nên thất thường và dễ cáu gắt.“Hoài cổ”, “đa sầu đa cảm” đều là một phần tính cách của chòm sao Cự Giải. Do bạn thích thu thập những thứ thuộc về quá khứ, và cảm giác lưu luyến với những chuyện đã qua hoặc đã là lịch sử, nên những kiến thức trên phương diện này của bạn thường phong phú hơn những người thông thường. Trừ phi vị trí tương đối của mặt trời xấu, còn không bạn thường có một tài ghi nhớ đáng kinh ngạc!Những hứng thú của bạn có khuynh hướng về gia đình. Giả sử là phụ nữ, bạn sẽ là một người nội trợ đảm đang và là một người mẹ tận tụy; nếu là đàn ông thì bạn thích đem nửa kia chăm sóc như người mẹ, bạn cũng có hứng thú với việc bếp núc, và khuynh hướng như vậy có thể dẫn đến sự kén ăn, thậm chí một số người còn có thói quen nghiện rượu.
Tình cảm của bạn phong phú sâu sắc, đồng thời dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi của hoàn cảnh. Ngoài ra, bạn yêu thích diễn xuất, cũng thích xem phim ảnh, nếu nói cụ thể hơn, bạn có thể còn đắm đuối trước màn hình tivi mà bỏ quên những người khác.Trong chiêm tinh học chòm sao Cự Giải chi phối dạ dày, ngực, phần dưới phổi của cơ thể. Nếu vị trí tương đối xấu tức có thể sinh ra viêm loét dạ dày tá tràng hoặc bệnh tật khác.


Mặt Trời Nhà 2
Với năng lượng Mặt trời ở nhà 2, bạn hướng vào việc tạo ra và tích lũy các tài sản cá nhân và luôn muốn được ổn định, an toàn về mặt tài chính. Bạn hứng thú với việc đầu tư vào những tài sản có thể giúp bạn “hái” ra tiền. Ham muốn mãnh liệt cho những sở hữu vật chất là một động lực quan trọng trong cuộc sống của bạn, ví dụ như tiết kiệm tiền để mua hàng hiệu chẳng hạn. Tuy nhiên, bạn nên tránh việc khẳng định bản thân bằng cách này, cũng như tránh đánh giá người khác dựa trên những gì họ sở hữu.Bạn kiên nhẫn, bền bỉ và ghét phải làm người khác thất vọng một khi đã hứa. Ngược lại, bạn cũng rất khó tha thứ cho những người thất hứa với mình. Bạn trung thành với cả con người lẫn đồ vật, nơi chốn. Với sự cẩn trọng và hiệu suất làm việc cao, bạn dễ đạt được nhiều thành công trong những công việc mang tính chuyên môn. Dù vậy, tính sở hữu và sự cố chấp có thể khiến cho bạn ghen tuông và khó vượt qua những đổ vỡ về mặt tình cảm.


Phân đoạn 2 Cự Giải
Cự Giải có “xúc cảm mãnh liệt”

Canis lớn – chú chó to là người bạn đồng hành của chòm sao Thiên Lang (người thợ săn) cũng là biểu tượng của những thành công đem đến cho các Cự Giải phân đoạn 2 nhiều lợi thế về trí tuệ cũng như sự nhạy cảm khi đối diện với các khó khăn.

Sao Diêm Vương tiêu biểu cho sự sâu sắc và tình cảm mạnh mẽ kết hợp với Mặt Trăng ở Cự Giải phân đoạn 2 sẽ giúp cho những người này sở hữu trong mình một cá tính mạnh mẽ nhưng cũng khá chín chắn, già dặn so với lứa tuổi của mình.

Thực tế, trong 3 phân đoạn thì những Cự Giải ở đây là nững người bí ẩn nhất và chính bản thân họ cũng dễ bị cuốn hút bởi những thứ bí ẩn kì lạ diễn ra xung quanh mình. Điều kì lạ là ngay cả những người xung quanh cũng dễ bị “cuốn” theo các Cự Giải này khiến cho họ dễ dàng trở thành nơi chứa đựng nhiều bí mật của người khác.

Các Cự Giải phân đoạn 2 cũng là những người nhạy cảm, họ có sự thông minh vượt trội nhất trong số các Cự Giải nhưng lại thường bị tình cảm làm lung lay các quyết định của mình. Họ có bản tính hiếu kỳ và khả năng trực giác cao nên có thể thu thập thông tin từ khắp nơi và vận dụng chúng vì lợi ích của mình. Tuy nhiên, đến khi cần quyết định thì những Cự Giải này lại băn khoăn giữa lý trí và tình cảm nên dễ dẫn đến các sai lầm không đáng có.

Trong mối quan hệ tình cảm, họ là những người ủymij, đa cảm và thích sự chiếm hữu. Họ có xu hướng quá khắt khe, không chịu thay đổi bản thân mình và cũng được nhận xét là những người thiếu tính linh động để hòa hợp với các mối quan hệ xung quanh.


Mặt Trăng W

Cung Mặt Trăng (Moon sign): Là phần đáy của cốc thạch. Chỉ những người cực kỳ gần gũi thân thiết mới có cơ hội “chiêm ngưỡng” lớp thạch này. Thú vị hơn nữa là ngay cả chính “cốc thạch” (bạn) đôi khi cũng không nhận ra sự tồn tại của lớp dưới cùng này, nhưng nó là một phần không thể tách rời và vẫn luôn âm thầm tác động lên hương vị của cả cốc thạch. Cung Mặt Trăng đại diện cho “con người bên trong” của bạn, nó quy định bản năng, cảm xúc, thế giới tâm hồn, những nhu cầu tự nhiên mà bạn đôi khi không tự ý thức được. Nếu như Mặt Trời cho thấy những thứ bạn MUỐN có, thì Mặt Trăng hé mở những thứ bạn CẦN có, để sống yên ổn. Đây là con người ẩn của bạn, là tính cách cả bạn và người khác đều khó nhận ra.Mặt Trăng Song Ngư
Mặt Trăng Song Ngư được cho là những người có những khả năng mạnh về cảm giác tâm linh. Họ dễ dàng đi sâu vào cảm giác của người khác và thấu hiểu nó một cách đáng kinh ngạc với một sự đồng cảm chân thành. Thật không may, khả năng này cũng làm cho họ dễ sa vào hoàn cảnh bị lợi dụng và trở nên “quá tải” với nhu cầu chia sẻ của người khác, dẫn đến đánh mất chính mình. Họ là những người lãng mạn bẩm sinh, không bao giờ quên tặng quà hay gởi lời chúc đến người họ quen biết vào những dịp quan trọng.Mặt Trăng Song Ngư dường như thấu hiểu về mọi sắc thái hành vi và bản chất con người. Họ dễ dàng bị cuốn hút, vì thế có thể bị người khác dán nhãn là “dễ bị phân tâm” nhưng họ sâu sắc hơn hầu hết mọi người nghĩ. Họ dễ bị hiểu lầm vì họ thường lạc trong giấc mơ của chính mình. Nếu không có thời gian để thả hồn mơ mộng, mặt trăng Song Ngư sẽ thấy cuộc sống trở nên đầy áp lực. Điều đó khiến họ trở nên dễ chán nản và xa lánh những người xung quanh nếu họ không cẩn thận.
Mặt trăng Song Ngư cũng dễ tính và ưa mềm lòng, sự đa cảm này khiến họ luôn bị dán chặt vào trong những nỗi niềm của kẻ khác, như thể nhìn thấy mình trong tất cả mọi người để dễ dàng đồng cảm ở những thân phận khác nhau. Chính vì vậy mà đôi khi họ cần phải học cách tiết chế – không hấp thụ quá nhiều những gì mà người khác cảm nhận được về thế giới xung quanh mà dần quên đi thực tại. Họ cũng có một khả năng kỳ lạ khác là hiểu được những điều mà mà họ chưa từng trãi qua để có được kinh nghiệm, điều này khiến họ trở thành một diễn viên tài năng nếu họ theo đuổi. Đối với những Mặt Trăng Song Ngư quá nhút nhát để bước lên sân khấu và trình diễn họ có thể sẽ là một nhà văn, một nhạc sĩ… là bất kỳ ai nhưng chắc chắn là người thích đứng đằng sau bức màn của những môn nghệ thuật và nhìn ngắm khán giả của riêng mình.Đôi khi, bạn cũng có thể bắt gặp một Mặt Trăng Song Ngư với những câu chuyện đùa ngớ ngẩn, hoặc đang thả hồn với những giấc mơ và thế giới kì cục của riêng họ, song điều đó không có nghĩa là họ ngốc nghếch hay điên khùng. Đó là những lúc họ đang tự thu mình trong một thế giới tách biệt với hiện tại, để tạm thoát khỏi những câu chuyện bi ai của người đời và nỗi hoang mang không rõ mình là ai. Thường thì họ sẽ tìm đến thế giới mơ mộng viển vông, hoặc tự nhốt mình trong cô đơn tịch mịch để suy ngẫm, hoặc tìm đến với tôn giáo và triết học hoặc các hoạt động xã hội cho một điểm tựa tinh thần.
Trên thực tế, những Mặt Trăng Song Ngư hạnh phúc nhất lại đơn thuần chỉ là những người viết lách, cảm thụ và sáng tác… để thể hiện tình cảm và suy nghĩ của mình. Vì thế, dẫu sự hài hước của các MTSN có bị cho là ngớ ngẩn hay kì quặc thì vẫn luôn có những người khác cảm nhận được, bởi thực chất của chúng là sự tinh tế. Các MTSN thỉnh thoảng vẫn dùng lăng kính hài hước để nhìn nhận thế giới, và thể hiện cả tự phản kháng với chúng.Mặt trái của những phẩm chất trên là ở chỗ sự xét đoán của Mặt Trăng Song Ngư có khuynh hướng phớt lờ, bỏ qua những khía cạnh xấu của sự việc mà chỉ hướng đến những mặt tích cực của nó. Họ cần học cách chăm sóc chính bản thân mình, nhất là đời sống tinh thần. Họ cần học cách xác định những thời điểm đã đủ về cảm xúc để nghỉ ngơi hợp lí, tránh những tình huống suy sụp và mất phương hướng. Họ cần bạn bè đồng hành, nhưng cũng lại cần được ở một mình để lấy lại sự cân bằng. Những lúc thế này cũng chính là những khoảng lặng trong cuộc đời của Mặt Trăng Song Ngư.Vì họ nhạy cảm nên dễ bị tổn thương hơn và cũng dễ mất niềm tin với cuộc sống, nhất là khi phải đối diện với sự lăng mạ, khước từ và chỉ trích. Họ cần sự trân trọng với phẩm chất của mình chứ không phải là sự lợi dụng hay những phán xét sai lầm về lối sống của họ. Họ lãng mạn và sáng tạo, giàu trí tưởng tượng. Họ có thể trở thành người nhìn xa trông rộng hoặc là người không thực tế – điều này hoàn toàn tùy thuộc vào hoàn cảnh và xuất thân cũng như diễn biến của thời cuộc – thời điểm mà họ sống.Mặt trăng Song Ngư cố gắng tránh các chi tiết tầm thường của cuộc sống. Họ hiếu kỳ một cách thiếu thận trọng. Khi họ cảm thấy không được nhìn nhận, không được đánh giá đúng khả năng của mình – họ có xu hướng rút lui vào thế giới giới tưởng tượng của chính mình để mặc những khó khăn hiện tại trôi qua. Họ cũng dễ nản lòng và có thể rơi vào tình trạng tự than thân trách phận khi đi sai con đường. Điều quan trọng với mặt trăng Song Ngư là để cho họ tự khám phá ý nghĩa cuộc sống của mình. Của cải vật chất không phải là thứ thu hút họ, điều họ quan tâm là được thể hiện cảm xúc của mình.


Mặt Trăng Nhà 10
Sự nghiệp và thành tựu chuyên môn trong các lĩnh vực mà ở đó cảm xúc của bạn được phát huy tốt nhất. Bạn thường khá nổi tiếng, nhất là với phụ nữ, và bạn biết cách làm hài lòng người dối diện và đám đông.

Sự nổi tiếng của bạn thường được liên kết với phần thay đổi, nông nổi, đầy xúc cảm và điên rồ của bạn, mà cũng ám chỉ rằng bạn có vẻ có một vài kinh nghiệm thay đổi nghề nghiệp và định hướng của bản thân, nhưng bạn luôn quay trở lại trong sự chú ý.


Góc từ Mặt Trời tới Mặt Trăng là 114.2395501. G

Pha 3 – trăng bán nguyệt đầu tháng. Trên bản đồ sao, góc từ Mặt Trời tới Mặt Trăng từ 90 đến 135 độ.


Kết Hợp Cung Mọc, Mặt Trăng, Mặt Trời

Cung Mọc Song Tử & Mặt Trời Cự Giải
Bạn là người duy tâm, có trực giác tốt, nhạy cảm và rất thông minh. Ưu điểm và nhược điểm của bạn cùng là một, đó là nhận thức về cảm xúc quá đỗi chính xác. Một phần trong bạn luôn muốn thay đổi và hòa nhập với những chuyển biến của cuộc sống, nhưng phần còn lại thì rất sợ điều đó. Bạn luôn phải chịu khá nhiều căng thẳng và suy nghĩ rất nhiều xem làm thế nào mới phải.

Khi còn bé, cảm xúc của bạn lên xuống khá thất thường và bạn thường gặp vấn đề rối loạn trong việc tiếp thu kiến thức. Trí óc của bạn quá nhanh nhạy để nắm bắt dược những thứ thông thường, đặc biệt là khi chịu ảnh hưởng của quá trình dậy thì. Khá dễ “lỡ lời”, bạn cần học cách im lặng và giữ bí mật những điều quan trọng.

Những công việc kinh doanh và tiền bạc luôn gây nhiều hứng thú cho bạn, và bạn hiểu một cách sâu sắc quyền lực của đồng tiền. Tập chơi bài (để luyện cách che giấu cảm xúc trên khuôn mặt) và chơi cờ (luyện cách hoạch định chiến lược dài hạn) sẽ giúp ích nhiều nếu bạn muốn thành công trên thương trường. Là người có vô số sở thích, bạn nên lựa chọn và tập trung vào một thứ một lúc để đạt được hiệu quả cao nhất. Bạn coi trọng niềm vui bên bè bạn, dù vậy sẽ thoải mái với việc ở nhà hơn là đi chơi, trừ khi là đi ăn tối ở một nhà hàng mà bạn thích.

Trong tình yêu và các mối quan hệ, bạn ân cần và tinh tế song lại hay mắc cỡ. Việc giao tiếp và kết bạn có thể sẽ hơi khó khăn với bạn khi còn trẻ nhưng mọi việc sẽ tốt hơn khi bạn trưởng thành. Các bạn nữ có cung Mọc Song Tử và Mặt trời Cự Giải sẽ có lợi hơn các bạn nam với cùng cặp kết hợp này, do có được trực giác nhạy bén. Lập gia đình sớm có thể sẽ giúp bạn ổn định được thế giới cảm xúc.


Mặt Trăng Song Ngư & Mặt Trời Cự Giải
Sự kết hợp này tạo ra một tính cách mềm mỏng với chiều sâu cảm xúc. Bạn có khả năng nhận thức được những sự hiện diện dù chưa được nhìn thấy hay nghe nói qua, và linh cảm của bạn thường rất chính xác. Vẻ bề ngoài cũng thể hiện đúng nội tâm của bạn, hơn nữa còn làm nổi bật bản chất của một người đầy tình cảm, khiến bạn luôn ở trong trạng thái dễ thu hút và dễ gây ấn tượng.

Bạn rất hòa hoãn và dễ bằng lòng, hiếm khi tham gia vào một cuộc tranh cãi, luôn dễ chịu, thân thiện và khéo léo trong giao tiếp. Đôi khi thật khó để nói bạn đang đứng về phe nào và sẽ ủng hộ phe đó trong bao lâu. Điều này không có nghĩa là bạn không có chính kiến, nhưng bạn thà giữ chính kiến đó cho riêng mình còn hơn là nói ra để tạo thêm xung đột và bất ổn.

Sự thực tế của bạn rất dễ nhận thấy và khả năng chấp nhận dễ dàng những tình huống khó khăn đảm bảo cho sự thành công của bạn trong hầu hết mọi việc. Nhưng bạn có thể sẽ phải phát triển thêm sự tự tin của bản thân, thêm vào đó là một chút sẵn sàng để hành động theo trực giác – khi chúng thường mang tính chính xác rất cao.

Bạn hay nghi ngờ và có thể đang giấu kín nhiều bí mật. Nhưng thật ra bạn chỉ đang tự bảo vệ bản thân và đề phòng những người xung quanh, đến mức hơi quá thận trọng. Một điều tốt là, cũng chính nhờ thế mà bạn có khả năng tự bảo vệ bản thân khỏi những kẻ thích điều khiển người khác. Không dễ bị mắc lừa, bạn có khả năng kinh doanh rất tốt và dễ kiếm cho mình những món hời. Bạn có thể được biết đến ở nhiều nơi và bởi nhiều người, dù trong những mối quan hệ cá nhân bạn vẫn còn một chút nghi ngờ và hơi quá cẩn trọng.


4 Đỉnh (Cung Mọc, Cung Lặn, Thiên Đỉnh, Thiên Đế)


Cung Mọc (Xem Ở Trên)


Cung Lặn

Cho biết cách thức liên hệ giữa bạn và những người thân cận nhất của bạn. Nhà 7 còn được gọi là nhà của những cộng sự và hôn nhân.Cung Lặn Nhân Mã
Cung Lặn là Nhân Mã, ám chỉ rằng đối tượng thích hợp nhứt cho người thuộc cung này là kiểu độc lập, có đức tin mạnh mẽ, người có thể làm cuộc sống của họ thêm phong phú. Các bạn trẻ này thì thường lãng mạn hóa các mối quan hệ và có thể kết hôn nhiều lần trong đời. Cơ mà từ khi nào đó lại là một cái tội?Thiên Đỉnh

Cung Thiên Đỉnh của bạn là cung Hoàng đạo nằm tại điểm cao nhất về phía Bắc, trên đường chân trời, tại thời điểm bạn sinh ra. Điểm cao nhất phía Bắc này còn đc gọi là "Medium Coeli", thường đc viết tắt là MC. Thiên Đỉnh là điểm bắt đầu vào Nhà thứ 10, nó liên quan đến công việc, danh tiếng và địa vị xã hội của bạn. Đó là những thành tựu mà người khác có thể dễ dàng nhìn thấy nhất ở bạn. Nó dẫn dắt bạn tới trách nhiệm và những thành tựu chuyên môn; mục đích của cuộc đời bạn, nếu bạn muốn [or "có ý chí" :-?]; và khát vọng lớn nhất của bạn trong cuộc sống. Cung Thiên Đỉnh cung cấp cho bạn một cái nhìn sâu sắc về những điều mà bạn cần để nhận ra vị trí của mình trong cuộc sống. Bạn cũng cần xem xét những hành tinh xuất hiện trong Nhà thứ 9 và 10 của bạn. Chúng sẽ gây ra một sự thay đổi về kết quả cuối cùng và tạo sự khác biệt trong sự nghiệp mà cuối cùng bạn lựa chọn cũng như mức độ thành công bạn có thể đạt được. Tất nhiên, đôi lúc người ta phải làm những công việc không thực sự phù hợp, và nó có thể gây ra một sự tổn hại về tinh thần, trí lực và cảm xúc. Tập trung vào Cung Thiên Đỉnh có thể giúp bạn tái tập trung vào lý tưởng thực sự của mình. Cùng với tài năng thiên bẩm và khuynh hướng tự nhiên, bạn cuối cùng sẽ tìm thấy vị trí thật sự của mình trên thế giới và lại trở nên tràn đầy sinh lực. Bạn cũng có thể sử dụng Cung Thiên Đỉnh để hiểu rõ mục tiêu cá nhân và tinh thần của mình. Bạn có thể đạt được sự thông suốt về lý do tại sao mình lại phản ứng theo cách này hay cách khác khi đối mặt với những tình huống căng thẳng. Trở thành một "con người của xã hội" là một việc khó với tất cả mọi người. Cung Thiên Đỉnh có thể giúp bạn học cách tin tưởng vào phẩm chất xã hội tốt nhất của mình để nuôi dưỡng [trau dồi, rèn luyện]. Nó chỉ cho bạn thấy cách mà người khác nhìn nhận [cảm nhận] về bạn. Nó giúp bạn xác định xem liệu rằng bộ mặt bạn thường trưng ra ngoài xã hội có thật sự hữu ích hay không.Thiên Đỉnh Song Ngư
Bạn là một người dễ bị ảnh hưởng từ tác động bên ngoài vì bạn thiếu chủ động trong mọi thứ mà thường chờ và xem những gì sẽ xảy ra. Bạn có trực giác khá tốt và là một người thích làm việc theo cảm xúc.Sự nghiệp điển hình của Thiên Đỉnh Song ngư là các ngành liên quan đến cứu chữa và nghệ thuật như: âm nhạc, múa, bác sỹ, mỹ phẩm, vẽ, nhiếp ảnh hoặc các ngành liên quan đến những thứ huyền bí, quyến rũ và biển (chắc là 1 nhà sinh vật học đại dương chẳng hạn) nói chung là bạn sẽ thích khi làm việc gần với nước.Bạn có thể làm việc tốt trong những ngành có liên quan đến lòng từ bi và giúp đỡ người khác như các nhà từ thiện, các công việc mang tính xã hội nhân văn, một giáo viên yêu trẻ hay một bác sỹ thú y.Thiên Đế

Thiên Đế ảnh hưởng đến thái độ của bạn đối với nhà cửa và gia đình, đến các tình cảnh của gia đình. Đôi khi, Thiên Đế được mô tả là đại diện cho “cơ sở hình thành nhân cách” – điều này cho thấy tầm quan trọng tiềm ẩn của nó. Thiên Đế nằm đối diện với Thiên Đỉnh, gần điểm thấp nhất trong biểu đồ của bạn. Thiên Đỉnh ảnh hưởng đến thái độ của bạn đối với sự nghiệp, còn Thiên Đế ảnh hưởng đến thái độ của bạn về nhà cửa và gia đình.Thiên Đế Xử Nữ
Thiên Đế thuộc Xử Nữ, cho thấy không gian sạch sẽ và gọn gàng ở nhà mang đến cho bạn sự yên ổn và đảm bảo mà bạn cần. Bạn có thể thường xuyên thay đỏi chỗ ở vì bạn luôn tìm kiếm một ngôi nhà lý tưởng.Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Hành Tinh và Các Cung Nhà


Hai hành tinh nổi bật nhất trên bầu trời là Mặt Trời và Mặt Trăng, chúng đóng vai trò đặc biệt trong chiêm tinh học. Ngoài ra, còn có 10 hành tinh khác đóng vai trò cơ bản trong phân tích chiêm tinh. Những hành tinh cho thấy nơi mà ta hành động, chúng là trung tâm năng lượng của thế giới.Thủy Tinh E Cự Giải f Nhà 1


Trong chiêm tinh học, sao Thủy là hành tinh chi phối các hoạt động lí trí, khả năng liên & trí năng. Sao Thủy tác động đến sự sáng suốt, khả năng lĩnh hội, lí luận, trí nhớ, khả năng nói & viết của bạn. Nó phản ánh cách bạn thấu hiểu & xử lí thông tin. Sao Thủy cũng kiểm soát chức năng của hệ thần kinh, cánh tay, bàn tay & ngón tay.


Thủy Tinh Cự Giải
Các bạn có sao Thủy ở Cự Giải thường khá cảm xúc và dễ dàng xúc động. Bạn thường rất hay tranh cãi và dễ nổi nóng, bởi lẽ một khi đã quyết cái gì thì bạn sẽ theo nó đến cùng chứ nhất quyết chẳng chịu đổi thay. Bạn khá nhạy cảm và dễ đồng cảm với môi trường xung quanh. Bản chất tốt bụng và hay chiều người khác là những từ hợp lí nhất để miêu tả con người bạn. Bạn sáng tạo và có khả năng nhớ dai. Bạn biết cách lắng nghe, nhạy cảm, biết đồng cảm và thông cảm với nỗi khổ của người khác. Thế nhưng, một khi đã bị cảm xúc vướng vào thì bạn chẳng thể suy nghĩ lí lẽ được nữa. Điều này sẽ khiến bạn phải tự cảm thấy có lỗi với bản thân đấy.

Thủy Tinh Nhà 1
Bạn tò mò, dễ thích ứng, phản ứng nhanh và thường hay bị bồn chồn, lo lắng. Bình thường nếu sao Thủy của bạn có nhiều góc hợp thuận lợi, bạn sẽ là người hay nói và nói hay. Thế nhưng nếu bản đồ sao có nhiều góc hợp xung khắc, bạn sẽ có nhiều khó khăn trong giao tiếp và nói năng không lưu loát. Bạn tư duy tốt, nhanh nhẹn, khéo léo. Suy nghĩ của bạn chủ yếu xoay quanh cái tôi cá nhân. Sẽ rất khó để bạn thực sự hiểu hay thông cảm được với cảm xúc của người khác. Bạn thông minh và có tố chất tốt để trở thành nhà văn, nhà khoa học, bác sĩ, học giả. Nhu cầu lớn nhất của bạn là được thể hiện chính mình. Hãy cẩn trọng vì đôi khi bạn hay nói trước khi suy nghĩ và sẽ dễ hối hận đấy.


Kim Tinh R Sư Tử g Nhà 3


Trong chiêm tinh học, sao Kim chi phối tình yêu, nghệ thuật, sắc đẹp, sự duyên dáng, sự hài hòa & tình bạn. Hành tinh này cũng tác động đến những tình cảm sâu sắc hơn, món quà lớn nhất mà hành tinh này có thể tặng bạn là niềm hạnh phúc.


Kim Tinh Sư Tử
Bạn nồng nhiệt và lãng mạn, vì vậy mà những hành động của bạn đôi khi khá “màu mè”. Với niềm say mê của mình đối với cuộc sống và tình yêu, bạn thích tiệc tùng xa hoa và “háo sắc” (dễ mờ mắt bởi trai xinh gái đẹp). Bạn rất tự hào về mình, bạn thích được chú ý và là trung tâm của sự chú ý. Quần áo và vẻ bề ngoài rất quan trọng với bạnBạn luôn mong muốn được người khác tán dương, vậy nên nếu bạn không nhận được điều đó ở nhà, bạn sẽ tìm kiếm nó ở thế giới bên ngoài. Bạn có năng khiếu với những màu sắc, và bạn có khả năng để làm nghệ thuật. Diễn xuất, viết nhạc là những việc hấp dẫn với bạn. Là một người lãng mạn bẩm sinh, bạn ấm áp, trìu mến và trung thành với những người mà bạn cho là xứng đáng. Với những góc hợp mâu thuẫn, bạn có thể trở nên ghen tuông, lố bịch, bừa bãi và ham mê tình dục.

Kim Tinh Nhà 3
Với vị trí này của sao Kim, có thể nói thời thơ ấu của bạn khá êm dịu, với các mối quan hệ anh chị em thân thiện. Bạn dễ thỏa hiệp, bởi thường dễ tiếp thu quan điểm của người khác. Với sự tinh tế, bạn thể hiện bản thân rất tốt, cũng rất thích nghiên cứu, tham gia vào các hoạt động ngoài trời và các chuyến đi ngắn. Bạn duyên dáng, thông thái và dễ được mọi người yêu quý nhờ tính cách tốt bụng, dễ chịu. Bạn cũng có tinh thần nghệ thuật và sáng tạo, với văn phong đầy thú vị, có thể trở thành một nhà văn xuất sắc. Bạn không thích tranh cãi, muốn đạt được mục tiêu của mình bằng cách thuyết phục hơn là tạo áp lực. Mặt trái của sao Kim tại nhà 3 là bạn có xu hướng hay thay đổi, hời hợt và thậm chí là thiếu đạo đức.


Hỏa Tinh T Kim Ngưu s Nhà 11


Trong chiêm tinh học, sao Hỏa kiểm soát sức mạnh, sự dũng cảm, gan dạ, liều lĩnh, ý chí chiến đấu & khả năng biến suy nghĩ thành sự thật. Đây là hành tinh của sức mạnh, sinh lực & tình cảm mạnh mẽ. Sao Hỏa tiêu biểu cho hoài bão, khát vọng, sự dũng cảm & ý chí. Nó còn cho thấy sự bền bỉ, kiên trì & khả năng gặp tai nạn của bạn
Hỏa Tinh là một năng lượng Dương. Nó là nguồn lực nguyên sinh, mang tính mạnh mẽ của giống đực và đầy thôi thúc. Nếu bạn bỏ qua hay chối từ không muốn thể hiện luồng năng lượng này có từ trong chính mình, nó sẽ trở nên vặn vẹo, đảo điên và chuyện xấu sẽ xảy ra. Một trong những điều tồi tệ nhất trong cuộc đời chính là không hiểu được hay tận dụng luồng năng lượng Hỏa Tinh có sẵn trong bạn. Chắc chắn sẽ không có chuyện tốt xảy ra.


Hỏa Tinh Kim Ngưu
Nếu bạn có sao Hỏa ở cung Kim Ngưu , bạn thường thành công cao nhờ sự nỗ lực & quyết tâm cao của mình. Sự sống động của bạn là sức đẩy mạnh bạn đến gần với thành công. Với bạn thành công đồng nghĩa với tiền bạc, vật chất & tình yêu chân chính. Bạn dành nhiều sinh lực cho việc theo đuổi ái tình, niềm đam mê của bạn khá thực tế, thiên về thể xác hơn tinh thần. Trong tình yêu, bạn cố gắn trở thành người chiếm ưu thế & chiếm hữu người mình yêu. Sự cứng rắn của bạn có thể thành sự bướng bỉnh. Khó khăn có thể xuất hiện vì bạn không sẵn sàng lắng nghe suy nghĩ của người khác. Nhờ có sự kiên trì, bạn có khả năng biến mọi giấc mơ thành hiện thực. Sự ưu phiền & tức giận có thể tác động xấu đến niềm hạnh phúc của bạn. Suốt cuộc đời mình, bạn liên tục kiếm tiền & nổi tiếng là người tiêu tiền nhiều hơn.

Hỏa Tinh Nhà 11
Bạn tỏ ra rất linh động trong mối quan hệ bạn bè. Bạn thường là trưởng nhóm trong nhóm bạn bè. Sự giao lưu của bạn được đặt trên nền tảng là sự yêu mến hoặc sự trợ giúp lẫn nhau. Bạn xác định những mục tiêu cụ thể trong cuộc sống rồi sau đó bạn tập trung theo đuổi mục tiêu của mình. Điểm tốt: sẵn sàng giúp đỡ & có ý thức trách nhiệm cao. Điểm xấu: bạn có nguy cơ trở thành người hay tranh cãi


Mộc Tinh Y Nhân Mã l Nhà 6


Trong một biểu đồ chiêm tinh, Sao Mộc là một hành tinh tương đối dễ chịu vì nó tương trưng cho sự may mắn, trừ khi nó tạo ra sự cang thẳng giữa vị trí của các các hành tinh và các góc hoàng đạo.
Khi phân tích sự chuyển động nhanh hay chậm của các hành tinh để tìm ra tính cách của một con người thì sao Mộc và sao Thổ là những hành tinh tương trưng cho sự hòa nhập với xã hội, tính tập thể và số phận


Mộc Tinh Nhân Mã
Bạn có khả năng cảm nhận được cơ hội và nhanh chóng nắm bắt được chúng. Vốn thuộc tuýp người chan hòa, bạn luôn cần được sống giữa mọi người. Bạn dễ bị thu hút bởi những người trẻ hoặc các loài động vật. Niềm vui lớn nhất của bạn chính là khiến cho cuộc sống của người khác trở nên tươi sáng hơn. Bạn thường là quản lý hoặc giám đốc, hiếm khi nào là cấp dưới. Bạn là người biết nhìn xa trông rộng và suy nghĩ sâu sắc. Bạn thích những thứ xa hoa, nhưng cũng rất biết cách tiêu tiền sao cho hợp lí. Lạc quan và cởi mở, bạn thường bị cuốn hút bởi công việc ngoài trời, tôn giáo và thể thao. Một số góc hợp không thuận của sao Mộc ở vị trí này có thể sẽ khiến bạn trở nên nông cạn trong cách suy nghĩ, tự mãn, liều lĩnh và không biết phân biệt phải trái đúng sai.

Mộc Tinh Nhà 6
Vui vẻ và đầy triển vọng, các cơ hội việc làm luôn mở rộng cánh cửa chào đón bạn – và thông thường thì bạn cũng được trả lương rất khá. Bạn có năng lực tổ chức, có sự hào phóng và khả năng hợp tác tốt với các bạn đồng nghiệp. Sức khỏe của bạn thường rất tốt, khả năng phục hồi cũng rất mạnh. Nếu như sao Mộc phải chịu nhiều áp lực từ các góc hợp khác, bạn sẽ dễ gặp phải các vấn đề liên quan đến khối u, gan và cân nặng, hoặc là bạn sẽ thể hiện ra thái độ kiêu căng ngạo mạn đến nỗi người khác không thể không quay lưng lại với bạn.


Thổ Tinh U Sư Tử g Nhà 3


Trong chiêm tinh học cổ điển, Saturn được gọi là “grand malefic”, tức là “sao đại xấu”, còn Hỏa Tinh (Mars) thì được gọi là “tiểu xấu”, trong khi Jupiter (Mộc Tinh) gọi là “đại tốt”, và Venus (Kim Tinh) là “tiểu tốt”. Cả cái ký hiệu thiên văn học cho Saturn cũng “đáng sợ”: nó như là cái “búa liềm”, hay là cái “lưỡi hái của thần chết”. Sở dĩ như vậy vì Saturn là tên của ông thần phụ trách nghề nông trong thần thoại La Mã, và ông thần này có tay cầm cái liềm (lưỡi hái). Ông thần của thần thoại Hy Lạp tương ứng là Kronos (thần thời gian — từ chrono ngày nay vẫn được dùng để chỉ các thứ liên quan đến thời gian), và trong một số ngôn ngữ Thổ Tinh được gọi là Kronos. Ông thần Kronos này rất ghê gớm, ăn cả con của mình! Và người ta cũng hay vẽ Saturn cùng lưỡi hái như là lưỡi hái của thần chết.

Trong tiến trình phát triển của cuộc sống, vị trí và sự đi qua của Thổ Tinh (Saturn) nhắc nhở cho tinh thần lý tưởng, bốc đồng lửa bỏng của tuổi trẻ chúng ta cần phải hạ mình vào vùng "Nước" (Thủy) của cảm giác - là nơi khi người ta có những cảm xúc nặng nề như đau buồn và nhân ái - hay đi vào lãnh "Thổ" (Đất) khô khốc với những nhiệm vụ và trách nhiệm.

Cho dù có khác nhau về lá số, mọi chúng ta ai cũng cảm thấy quá trình trưởng thành của mình khi chúng ta càng lớn tuổi. Tuy nhiên, vị trí Thổ Tinh trong lá số bẩm sinh của một người báo hiệu một PHƯƠNG HƯỚNG trong quá trình trưởng thành ấy, một sự thử thách cần thiết để đạt được thắng lợi trong một lãnh vực nào đó.

Thổ Tinh đóng trong một dấu hiệu hay một cung Nhà cho thấy một nhu cầu cần "phải kiềm chế" để cắt tỉa đi sự buông tuồng quá độ trong một lãnh vực nào đó, hay sự nỗ lực cần thiết thúc bách trong một khu vực cuộc sống.


Thổ Tinh Sư Tử
Nếu bạn có Sao Thổ là Sư Tử, bạn sở hữu khả năng ngoại giao, tổ chức, điều hành và lãnh đạo, cùng với một ước mơ mạnh mẽ. Bạn có xu hướng trở thành người thích tự lực cánh sinh, bảo thủ và cực kỳ có năng lực. Bạn có thể gặp khó khăn với việc thể hiện cảm xúc và sự ảnh hưởng của bạn, điều khiến bạn xuất hiện với sự lạnh lùng và không được yêu quý. Bạn cần tình yêu, nhưng có thể không biết làm thế nào để cho đi hay nhận lại nó, nên bạn có thể sẽ cô lập bản thân. Tình yêu của bạn được thúc đẩy bởi những cảm xúc mạnh mẽ của trách nhiệm và nghĩa vụ và bạn thể hiện tình yêu của mình bằng cách để ý tới công việc kinh doanh và làm những điều người yêu đòi hỏi hoặc dành những điều vật chất cho người bạn yêu thay vì cho bạn, điều mà họ vô cùng muốn. Ở mặt tiêu cực, bạn có thể tàn nhẫn và dễ nổi nóng, ghen tị và sử dụng sự dối trá để thỏa mãn tham vọng bản thân. Vấn đề về tim mạch có khả năng xảy ra với những người ở vị trí này. Bạn cần nhận được sự ngưỡng mộ cho khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

Thổ Tinh Nhà 3
Nhà 3 bao gồm ba quá trình chính: nhận thức, thể hiện quan điểm của mình thông qua nhận thức đó (giao tiếp, viết lách, …) từ đó kết nối với mọi người xung quanh. Khu vực có sao Thổ thể hiện những vấn đề mà sự cầu toàn của bản thân không cho phép chúng ta phạm lỗi ở đó. Việc có sao Thổ ở nhà 3, nói một cách bao quát, có thể khiến cho một người khắt khe trong cách nhìn nhận sự việc, không nhiều kiên nhẫn cho những cuộc nói chuyện xã giao, từ đó dễ có cảm giác cô lập với mọi người xung quanh. Sao Thổ không chứa chấp những gì hời hợt, đó là lý do họ không dành nhiều thời gian cho những cuộc trò chuyện không đích đến hay những tin tức trên các tờ báo lá cải. Nhà 3, cũng như các nhà còn lại dưới đường chân trời, là nhà của vô thức nên những tính cách gàn dở như thế này đến với họ một cách khá tự nhiên. Rắc rối chỉ bắt đầu khi họ ý thức được nó. Vấn đề của sao Thổ nhà 3 không nằm ở việc trầm ngâm trong một đám đông ồn ào, vấn đề của vị trí này nổi dậy khi họ bắt gặp bản thân cố gắng hoà mình vào đám đông ấy. Làm một nhánh cô đơn trong cây phả hệ cũng không sao, khó khăn là khi họ cố tìm kiếm sự liên kết thân mật của mình và mọi người. Tuy nhà 3 là nhà của Song Tử, nhưng mình sẽ không khuyên các bạn Song Tử hoá những hoạt động của nhà 3. Thay vào đó, chúng ta sẽ bám theo tựa đề của loạt bài này, tức là đi theo sự gợi ý của Sao Thổ trong bản đồ sao. Năng lượng của sao Thổ ở nhà 3 được mời gọi để phát triển thành một lối suy nghĩ độc lập, sự tập trung cao độ cùng những mối quan hệ thường ngày vững chắc. Có thể những người có vị trí này sẽ không thể hoàn thành các công việc trong ngày (một trong những vấn đề được cai quản bởi nhà 3) một cách nhanh chóng hoặc thể hiện suy nghĩ của mình một cách dễ dàng, và gom nhặt kiến thức với họ quả thật là một quá trình khá vất vả, nhưng với khả năng tìm tòi và gạn lọc thông tin một cách tỉ mỉ của mình, họ có thể nắm được những thông tin thật sự hữu dụng và chính xác, một điều mà nhà 3 với tính chất Song Tử có thể dễ dàng xem nhẹ. Và vì mọi vấn đề của sao Thổ đều cần đến thời gian nên sau cùng, khi mọi người xung quanh đã thấu hiểu, sao Thổ nhà 3 sẽ được nhắc đến như là một người cẩn trọng, đáng tin cậy và biết lắng nghe.


Thiên Vương Tinh I Song Ngư c Nhà 10


Uranus được coi là kẻ nổi loạn trong các cung Hoàng đạo. Nếu như Saturn đặt ra luật lệ, thì sao Uranus chính là kẻ phá vỡ các luật lệ bất kể hậu quả. Uranus biểu trưng cho sự độc lập và tự do cá nhân, đại diện của những điều ngạc nhiên và bất ngờ.


Thiên Vương Tinh Song Ngư
Khi TV qua chòm SN thì chủ nghĩa duy tâm, tính đồng cảm, nhạy cảm và hi sinh vì người khác được nối lại với tư duy logic và mang tính nhân đạo. Cung này có năng lực sang tạo quá mạnh mẽ. Như với bất kì năng lực nào, nó cần định hướng một cách đúng đắn, hoặc cá nhân phải cẩn thận trở thành người có xu hướng thoát ly thực tế. Tuy nhiên, những người này lại rất có ích với nhân loại !

Thiên Vương Tinh Nhà 10
Sao Thiên Vương nhà 10 đồng nghĩa với sự thất thường trong sự nghiệp của một người và trong cách mọi người nhìn nhận hành động của người đó. Họ tiếp cận sự nghiệp của mình theo cách độc nhất vô nhị. Nếu muốn tránh xung đột với cấp trên, tốt nhất họ nên là ông chủ của chính mình. Thường, những sáng kiến bất ngờ khiến họ tỏ tường về công việc và cứ theo đó mà tiến hành, mặc cho người khác nghĩ thế nào, muốn ra sao. Họ không bao giờ sợ hãi khi đưa ra quyết định hoặc khi nhận nhiệm vụ. Điều luôn quan trọng với họ là phải được độc lập trong nghề nghiệp chuyên môn của mình.


Hải Vương Tinh O Bảo Bình x Nhà 9


Sao Hải Vương mất 146 năm để quay di chuyển quanh 12 cung hoàng đạo, trải qua khoảng 14 năm cho mỗi cung. Vì vậy, sự ảnh hưởng của Hải Vương qua 1 cung (cũng như của sao Thiên Vương và của sao Diêm Vương) được xem như “mỗi thế hệ”, có ảnh hưởng tới phong cách sống của mọi người sinh ra trong suốt 14 năm thời kỳ mà nó trải qua trong một cung.


Hải Vương Tinh Bảo Bình
Dấu hiệu Hải Vương tinh chiếu Bảo Bình tạo ra sự độc lập và tự do. Họ có thể có một chút khác thường, nhưng duy tâm. Họ trung thành với bạn bè và niềm tin của họ. Họ có thể xuất hiện khá lập dị, nhạy cảm và đam mê, họ có rất nhiều nhiệt huyết để thực hiện những nguyện vọng của mình.Cung Bảo Bình thuộc sao Hải Vương tinh có lòng tốt và vị tha, họ có khao khát muốn đưa toàn bộ thế giới thoát khỏi những khổ đau trong cuộc sống. Họ là người mơ mộng và có tầm nhìn.Dấu hiệu Hải Vương tinh chiếu Bảo Bình có tài năng trong việc đưa mọi người gần gũi lại với nhau, họ có tinh thần nhân đạ và họ muốn làm tất cả những gì có thể để giúp đỡ người khác. Họ không phải là những người hay hoài nghi, họ thích sự hiện đại trong cuộc sống. Cung Bảo Bình thuộc sao Hải Vương tinh yêu thích khoa học và thần bí tuy nhiên họ lại dễ sợ hãi.

Hải Vương Tinh Nhà 9
Bạn tin rằng mọi chuyện đều có thể xảy ra và có niềm tin phi thường vào vạn vật trong vũ trụ. Niềm tin của bạn mang đến những điều tích cực, nhưng nếu đi quá xa, sẽ dẫn đến sự hoang phí và lười biếng. Bạn trông đợi quá nhiều vào việc sẽ được cứu rỗi vào một ngày nào đó; trong khoàng thời gian ấy thì bạn lại né tránh những bổn phận của mình. Bạn lên hàng đống kế hoạch đến nổi không biết bắt đầu từ đâu, hoặc thất bại trong lúc thực hiện; bởi vì bạn hay sao nhãn đi những điều quan trọng hoặc những chi tiết có ích. Niềm tin của bạn chắc chắc có thể đưa bạn tiến lên miễn là chân bạn còn ở mặt đất (không bay lên chín tầng mây) và nhận thức được rằng bạn đang lèo lá con thuyền cuộc đời mình đến một hướng cụ thể nào đó. Niềm tin tâm linh của bạn rất vững chắc. Bạn rất cởi mở với những ý tưởng tiên phong kỳ quặc, và bạn đặc biệt bị hấp dẫn bởi những thứ từ nước ngoài. Tuy nhiên lại có một chút mù quán trong niềm tin của bạn và thường là bạn không dành thời gian đễ suy nghĩ xem vì sao bạn lại tin tưởng vào những việc bạn làm. Đôi khi điều này dẫn đến sự lệch lạc trong tư tưởng, tôn giáo hoặc điều sùng bái. Khi được giáo dục ở bậc học cao hơn, có thể sẽ có những sự bối rối và hỗn loạn. Bạn sẽ cần sự kỉ luật để hoàn thành công việc học tập nếu bạn mong muốn có bằng cấp. Bạn rất có tài trong công việc quảng cáo và tiếp thị, đưa ra những phương pháp sáng tạo để thuyết phục người khác. Bạn cũng có thể là một giáo viên hay động lòng thương. Cố gắng đặt những mục tiêu lớn hơn và thực tế hơn, trong lúc đó, hãy duy trì những ý tưởng của bạn.


Diêm Vương Tinh P Nhân Mã l Nhà 7


Sao Diêm Vương đại diện cho nguồn năng lượng thô ẩn sâu trong mỗi con người của chúng ta và tính cách bạo lực ẩn giấu, thứ mà có thể hoành hành bên trong mỗi con người, với cường độ mãnh liệt đến khó tin, trước khi bị biến thành hành ộng đối với mỗi người. Trong tự bản thân nó, thì ảnh hưởng này không phải là tiêu cực. Nó là một năng lượng mạnh mẽ có khả năng hội tụ và bùng phát mạnh mẽ một cách phi thường. Đôi khi, nó hình thành khả năng duy nhất của chúng ta một cách chính xác trong trở ngại nội tâm mình hoặc để trốn tránh hoặc kết thúc những tình huống hoàn toàn không thể giải quyết.
Sao Diêm Vương tượng trưng cho một nguồn năng lượng không thể thiếu và rất có ích bởi vì nó phá bỏ những vấn đề không chắc chắn một lần và mãi mãi, và không phải bởi vì nó được liên kết với những khía cạnh tiêu cực của sự vật hoặc là tính chất ương bướng. Nó có khả năng tái hình thành hoặc tái sinh những phần trong nhân cách con người hoặc là toàn bộ những vấn đề của cuộc sống, miễn là chúng ta biết cách tập trung nguồn năng lượng hoang dã và những thứ chúng ta giữ cho tương lai. Bởi vì tính chất của nó, rõ ràng là chúng ta không thể thuần hóa sức mạnh này. Tuy nhiên, có thể hướng cho nguồn năng lượng này nhắm đích một cách chính xác, nếu, một phần của chúng ta, bằng cách nào đó trong một lúc nào đó đồng nhất chính nó với Sao Diêm Vương, nó có thể khiến chúng ta tiến hóa hoặc là biến đổi chúng ta mãi mãi.


Diêm Vương Tinh Nhân Mã
Bạn có thể tập hợp tất cả năng lượng của bạn cho những ý tưởng tuyệt vời mà bạn bị hút hồn vào đó. Thực tế hơn, bạn có thể bắt tay vào những cuộc hành trình dài để học tập, là thứ mà có thể tạo nên những biến đổi cho bạn

Diêm Vương Tinh Nhà 7
Bạn có một khả năng lãnh đạo trời sinh, và bạn có khuynh hướng cân nhắc những mối quan hệ như một trận chiến, nó cho phép bạn thể hiện sức mạnh của mình và sự ảnh hưởng của mình, một cách thầm lặng nhưng rất rõ ràng, đặc biệt là … với những người khác.
Nếu bạn là con trai, hôn nhân của bạn có thể là tất cả hoặc không là gì cả. Nó là sự đam mê và mối quan hệ vô cùng thân thiết, một tác nhân cho sự biến đổi giữa 2 người, với vị trí của bạn là vai trò thống trị. Nó cũng có thể khiến các bạn tan rã trước khi nó bắt đầu lại từ đầu với người khác.
Nếu bạn là con gái, có một khả năg lớn là bạn kết hôn với một người có quyền thế và là một người đàn ông hay giấu giếm, là người mà bạn hoàn toàn tin tưởng. Cũng không hẳn là như thế, cũng không chắc chắn rằng anh ta chấp nhận bạn luôn luôn tranh đấu cho sự tự do cá nhân của mình.


Chiron M Bảo Bình x Nhà 9Chiron Bảo Bình
Chiron cư Bảo Bình có thể thấy khó chịu trong những nhóm lớn. Điều này có thể bắt nguồn từ cảm giác khác biệt khi họ còn nhỏ. Sự chối bỏ của xã hội có thể khiến họ muốn thu mình khỏi cộng đồng và chỉ ở với những người có chung sở thích. Họ có thể thấy bị chia cắt hoặc bị cô lập. Họ không khớp vào đâu cả. Họ thực sự có tài giúp người khác thể hiện bản thân. Họ có thể thấy bản thân chỉ thích thú với những ý tưởng mới mẻ hoặc lì lợm mắc lại với những ý tưởng cũ. Để học bài học chữa lành này, họ cần học cách là chính mình và yêu quý sự khác biệt của họ. Đây có thể là một bài học khó khăn ngang ngửa với những người phải học cách thấy thoải mái trong lớp mặt nạ của họ. Tham gia vào một nhóm cổ vũ sự thể hiện cá nhân có thể giúp họ học được bài học này.


Chiron Nhà 9
Với vị trí này, Chiron sẽ mang đến những vấn đề về tâm linh, tôn giáo và sự hiếu kì. Những phán đoán không ngưng nghỉ sẽ thúc đẩy bạn không ngừng tìm kiếm sự thật và gia tăng sự kết nối với chính mình.Bạn có thể sở hữu một tầm nhìn lớn về mục tiêu. Khi còn trẻ, bạn đã bắt đầu tìm kiếm câu trả lời và tạo nên nền tảng niềm tin cho chính bản thân. Nó đến từ những mảnh ghép của nhiều triết lí trong cuộc sống. Nhưng nếu bạn không đạt được điều gì đó mà mình hi vọng hoặc thất bại trong việc thể hiện bản thân, thì bạn sẽ đánh mất khả năng về tầm nhìn. Bạn sẽ từ chối toàn bộ những triết lí thiêng liêng và trở thành một người không còn niềm tin. Cuối cùng, bạn sẽ tìm ra được ý nghĩa của sự vô nghĩa, nhưng bạn cũng chỉ có thể dùng khuôn mặt đầy hạnh phúc để che giấu những cảm xúc thất vọng và tuyệt vọng bên trong. Món quà từ vị trí này là khả năng biểu lộ những điều liên quan đến tâm linh trong cuộc sống hằng ngày của bạn, bạn sẽ trở thành một nguồn cảm hứng cho những người xung quanh.Lilith ` Thiên Bình j Nhà 5Lilith Thiên Bình
Những người có Lilith trong Thiên Bình rất dễ bị tác động bởi ảnh hưởng bên ngoài, bởi những đòi hỏi và đánh giá của người khác – điều này đặt họ vào một vị thế chẳng đáng ghen tị chút nào bởi họ luôn lệ thuộc vào mong muốn của mọi người. Họ thấy thật khó khăn làm sao khi mà phải xác định rõ ràng vị trí của họ trong mối quan hệ với người ta. Điều này lí giải vì sao thái độ của họ thường thay đổi phụ thuộc vào cái cách người ngoài, và đa số các đối tác tình cảm của họ, có quan hệ với họ như thế nào. Đó là tại sao mà vị trí này thường đem tới tính do dự không quyết đoán có liên quan đến tâm lý và nỗi sợ quyết định bất cứ điều gì. Do đó, họ thường phát biểu ý kiến của mình một cách rất nước đôi, họ nghĩ rằng làm như thế có thể tránh xảy ra mâu thuẫn.


La Hầu { Song Ngư c Nhà 10


Trong chiêm tinh học, mục đích cuộc sống của bạn được mã hóa qua hai giao điểm của mặt trăng là North Node (Long thủ) và South Node (Long vĩ). Các giao điểm này đối đỉnh nhau trong bản đồ sao. Chúng không phải là các hành tinh, mà là các điểm toán học trên bản đồ rơi vào hai cung hoàng đạo đối đỉnh. Ví dụ, nếu Long thủ ở Ma Kết, Long vĩ sẽ ở cung đối đỉnh là Cự Giải, vân vân…

Long vĩ tiết lộ món quà bạn mang đến kiếp này, điểm mạnh, vùng an toàn của bạn. Bạn bẩm sinh đã giỏi giang trong những lĩnh vực này, và có thể bắt đầu giai đoạn đầu đời dựa trên những gì đã học từ Long vĩ. Tuy điều này có thể khiến bạn thỏa mãn, nhưng chưa chắc nó đã nâng tầm bạn lên. Có một cảm giác “đã ở đó, đã làm thế” trong phạm vi những hoạt động của Long vĩ. Và chắc chắn bạn đã ở đó và làm thế ở nhiều kiếp trước. Chìa khóa nằm ở việc dùng Long vĩ làm bàn đạp hướng đến vận mệnh ở Long thủ, cũng như một người phải sống ở nước ngoài sẽ luôn cảm thấy thoải mái khi nói tiếng mẹ đẻ tuy đã sống ở đất nước mới nhiều năm. Long vĩ là “quê nhà” của bạn trên lá số, có lẽ không phải là nơi bạn muốn trú ngụ vĩnh viễn, mà là một nơi ấm cúng khi bạn cần cảm thấy có chốn dành cho mình hoặc mình thuộc về một nơi nào đó.

Long thủ nằm ở cung hoàng đạo đối đỉnh với Long vĩ. Nó chiếu sáng vùng đất đang kêu gọi bạn, nhưng để trèo lên được đỉnh này cũng giống như leo núi Everest. Bạn sẽ phải mang hành lý ít thôi, và tuyển một người Sherpa bản địa đưa bạn lên. Đó là con đường quanh co bạn phải học. Các hoạt động ở Long thủ yêu cầu phải mở rộng vùng an toàn của bạn. Một khi đã làm vậy, bạn sẽ kinh ngạc trước việc mình cảm thấy đủ đầy đến thế nào. Nó giống như khởi đầu cho nhiệm vụ cuộc đời của bạn. Càng sắp xếp bản thân sớm cho con đường này bao nhiêu, cuộc đời bạn càng rõ ràng mục đích bấy nhiêu. Tuy nhiên, bạn sẽ thường quay lại với Long vĩ như một con át chủ bài – giống như quay về nhà để biết được cội nguồn, cho dù bạn đã đi khắp thế giới.

Chúng ta thường nghĩ rằng vì chúng ta làm tốt việc gì đó – hay việc đó đến với chúng ta một cách dễ dàng – thì đó là những gì chúng ta nên “làm” với đời mình. Tuy nhiên, đôi khi con đường bằng phẳng không mang lại thỏa mãn về tinh thần. Có lẽ bạn đã đi mòn con đường này ở các kiếp trước rồi, và đã sẵn sàng cho những điều mới mẻ hơn.


La Hầu Song Ngư
(La Hầu Song Ngư / Kế Đô Xử Nữ)
Xử Nữ và Song Ngư là các cung hoàng đạo chủ quản sức khỏe và chữa trị. Nếu bạn được sinh ra với La Hầu Xử Nữ hoặc La Hầu Song Ngư, số phận của bạn sẽ liên quan đến con đường phục vụ, chữa lành và độ lượng. Về nghĩa đen, bạn thậm chí có thể làm việc trong ngành sức khỏe. Nếu không thì tập luyện và các thói quen lành mạnh có thể đóng một vai trò quan trọng trong bài học cuộc đời của bạn. Các giao điểm này có thể xoay sang sự nghiện ngập hoặc phải vượt qua những thử thách về sức khỏe. Hoặc bạn có thể trở thành giáo viên, hướng dẫn viên giúp người khác đấu tranh với những vấn đề này.

Xử Nữ do sao Thủy thông minh chủ quản và liên kết với vùng não trái thiên về phân tích. Song Ngư do Hải Vương Tinh mộng mơ chủ quản và quản lý vùng não phải sáng tạo. Những người có giao điểm ở Xử Nữ và Song Ngư đang không ngừng cân bằng giữa cái thực và cái ảo, trực giác và logic. Bạn có thể là một người có sức cuốn hút mạnh mẽ đầy xuất sắc cũng như một người quản lý kỹ tính đang tìm kiếm những giải đáp và giải thích. Trong khi Kế Đô Xử Nữ hay hoài nghi tuyên bố “thấy thì tin”, Kế Đô Song Ngư bí ẩn cãi lại “tin là thấy”. Đôi khi, các giao điểm này có thể hãm quá sâu vào một kết cục ảo lòi. Những lúc khác chúng lại quá bám vào những bằng chứng và tiện nghi vật chất.

Số phận của bạn có thể bao gồm một sự nghiệp vừa có tính sáng tạo vừa mang tính kỹ thuật. Nếu bạn có La Hầu Song Ngư, bạn có thể có những trải nghiệm kỳ bì khiến lý trí phải cố gắng lắm mới hiểu được. Kế Đô Xử Nữ gợi ra tính thực tế bẩm sinh và cảm giác về trật tự, nhưng cũng là sự hoảng hốt hoang mang khi sự việc không đi theo kế hoạch đã định. Vì thế, bạn có thể làm phiền chính mình lẫn người khác khi cứ nhặng xị lên về sự đúng đắn và hoàn hảo bạn mong chờ. La Hầu Song Ngư chỉ ra nhiệm vụ của kiếp này: Bỏ mối lo đi và học cách phát triển cảm giác về sự liên kết với người khác và mọi-thứ. Sự khao khát trật tự và sự hoàn hảo của bạn chỉ thỏa mãn một khi bạn nhận thức được rằng mọi thứ đều có một trật tự trừu tượng và thay đổi, dù cho bộ não của con người mới chỉ nhìn ra được sự hỗn loạn.


P. of Fortune < Thiên Bình j Nhà 5P. of Fortune Nhà 5
Phát triển khiếu sáng tạo của bạn, bạn sẽ tiến đến sự khá giả. Theo nghĩa cũ, có thể diễn giải vị trí này rằng sự dư dả sẽ đến từ con trẻ, ví dụ như những ngành nghề hoặc dự án hướng đến nhu cầu của trẻ con. Hoặc đơn giản hơn, nó có thể ám chỉ niềm vui của việc làm cha mẹ hoặc trải nghiệm lại sự mê đắm của tuổi thơ. Hiểu theo nghĩa trừu tượng, chúng ta có thể xem vị trí này như một niềm vui thú đến từ việc sáng tạo, khai sinh ra những ý tưởng, kế hoạch và hoạt động mới. Việc nhìn nhận cuộc đời thông qua đôi mắt của một đứa trẻ – được bao bọc bởi sự ngây thơ và tràn đầy nhiệt huyết với những tiềm năng có thể – là chuyện xứng đáng sẽ được hồi đáp. Thất bại cũng là một phần của quá trình. Cuối cùng, bạn sẽ chiến thằng bằng việc không phức tạp hoá chuyện sáng tạo của mình bởi những cảm giác thất vọng, và vỡ mộng. Bạn sẽ gặp điều may khi đối diện trước cuộc đời, bạn luôn vô tư và thích thú trước mọi kết quả, hệt như cái lần đầu tiên bạn bẻ đôi bánh may mắn để tìm thông điệp dành cho mình ở bên trong. Đây không phải là một sự lạc quan mù quáng, mà đúng hơn, là một cái biết từ trong sâu thẳm rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp. Một thứ may mắn đã được chèn sâu bên trong sự lạc quan, cảm hứng, và khả năng sáng tạo của bạn; nó có thể là mong muốn thành công mạnh mẽ, song nó cũng có thể là cái quyết tâm không chỉ mong để thắng, mà còn mong để phát triển.

Khi chúng ta tiến vào nhà 5, chúng ta đang tiến vào một khu vui chơi phức hợp, một chốn đầy trò tiêu khiển, một trung tâm thể thao giải trí, một sòng bạc hay một chỗ dừng chân kì lạ. Có lẽ trong chính những khu vực này, bạn tìm thấy vận may của mình, nhưng nói đúng hơn, khi bạn cho phép bản thân được chơi và được vui, bạn sẽ cảm thấy may mắn và được phù trợ. Hên xui và may rủi cũng là một phần quan trọng khi bạn xoay Bánh xe May mắn. Nhưng may mắn không phải là thứ mang lại vận may, mà chính sự kiên trì luôn giữ thái độ lạc quan, những thú vui sáng tạo và thái độ của bạn trước cuộc đời mới là thứ làm chuyện đó. Số phận sẽ hoàn trả cho sự hào phóng của bạn thông qua những cơ hội sáng tạo và thông qua những may rủi mà bạn luôn ở phần may.


Vertex m Bọ Cạp k Nhà 5
Tiểu Hành Tinh

Ceres C Kim Ngưu s Nhà 5


Ceres ảnh hưởng lên người mang dấu hiệu của nó một số phẩm chất kiên trì với công việc khó khăn, giỏi nuôi dạy con cái và làm vườn . Họ sẽ dung hòa được việc cho và nhận giữa cuộc sống này. Dấu hiệu Ceres được kết hợp với khả năng sinh sản và tính nữ tính. Trên mặt tiêu cực thì dấu hiệu này cũng chi phối nhiều đến cảm xúc hay đau buồn, dễ bị rối loạn cảm xúc, lòng tự trọng thấp, hay sợ hãi và quá sở hữu.


Ceres Kim Ngưu
Dấu hiệu Ceres chiếu Kim Ngưu thíc được chăm sóc và nuông chiều. Họ có một nhu cầu rất cao chỉ để được người khác quan tâm đến họ bằng việc hỗ trợ cho họ những điều thực tế như vật chất, ăn uống và đáp ứng được cho họ những nhu cầu trong cuộc sống. Họ có thể trở nên quá phụ thuộc vào vật chất với những gì mà họ sở hữu. Cung Kim Ngưu thuộc dấu hiệu Ceres nên giảm bớt suy nghĩ quá thực dụng của mình thì mới mang lại nhiều giá trị thực sự cho họ trong cuộc sống.


Juno B Thiên Bình j Nhà 5


Trong trường hợp dấu hiệu Juno chiếu vào cung hoàng đạo của bạn thì bạn sẽ có thể gặp được một ai đó mang đến một mối quan hệ lâu dài trong tình cảm. Dấu hiệu này thể hiện tính cách của các cung hoàng đạo đối với tình yêu, sự cam kết trong hôn nhân, thời trang và làm đẹp. Đây sẽ là người bảo trợ trong các mối quan hệ tình yêu đích thực và có tài ngoại giao.

Dấu hiệu này ảnh hưởng phần lớn đến nữ giới, có thể gây ra sự phản bội trong tình yêu và những tiêu cực như dễ giận dữ và cảm xúc phức tạp.


Juno Thiên Bình
Dấu hiệu Juno chiếu Thiên Bình mong muốn cân bằng và bình đẳng trong các mối quan hệ. Họ muốn có một đối tác sẵn sàng chia sẻ công việc nhà giúp họ, họ cũng muốn người bạn đời phải hiểu việc cần tham khảo và thông qua họ trước khi đưa ra những quyết định về tất cả mọi thứ. Họ bị cuốn hút bởi một người có cách cư xử tốt và một ngoại hình hấp dẫn. Thiên Bình thuộc Juno muốn có người chia sẽ cùng họ trong các hoạt động xã hội và lĩnh vực nghệ thuật. Họ yêu sự lãng mạn và có xu hướng trở nên cạnh tranh khi các mối quan hệ trở nên không cân bằng.


Pallas V Song Ngư c Nhà 10


Dấu hiệu này có một kết nối đặc biệt với cung Thiên Bình, mang đến sự sáng tạo và nghệ thuật cho người được dấu hiệu này chiếu vào. Dấu hiệu này mang đến hy vọng cho tất cả mọi người đều có được quyền lực cá nhân của họ.

Dấu hiệu Pallas này thực sự ảnh hưởng nhiều đến người được nó chiếu vào liên quan đến các vấn đề như nghệ thuật, tình cảm, trực giác, công lý và sự khôn ngoan.

Dấu hiệu này mang đến sự kết nối tình cảm cha con rất đặc biệt, và có ảnh hương lớn đền toàn bộ nam giới. Mặt tiêu cực thì Pallas Athena dễ dính vào các cuộc xung đột, cuộc chiến pháp lý và đấu tranh cho sự bất công.


Pallas Song Ngư
Dấu hiệu Pallas chiếu Song Ngư là một người tuyệt vời và thần bí. Họ có tinh thần đề cao tâm linh và có một trí tưởng tượng rất tốt.Họ có khả năng trong việc chia sẽ và khích lệ tinh thần của người khác. Họ là người mơ mộng và đầy cảm hứng, tâm hồn của họ có thể kết nối với ánh sáng, bóng tối và âm thanh một cách kỳ diệu. Cung Song Ngư thuộc Pallas là người ghét sự bạo động và yêu hòa bình.


Vesta N Nhân Mã l Nhà 6


Dấu hiệu này có đặc điểm là rất có tổ chức và có tài năng hoàn hảo. Nó là hình ảnh thu nhỏ của ngôi nhà và gia đình, sự tận tâm và tình dục.

Khía cạnh tiêu cực của dấu hiệu này mang đến là sự bất an, thiếu tập trung, bừa bãi, phân biệt chủng tộc, bí mật và những rắc rối trong gia đình. Có thể có một nỗi sợ hãi trong quan hệ tình dục hay tình cảm.


Vesta Nhân Mã
Dấu hiệu Vesta chiếu Nhân Mã thích có được quyền lực và tìm kiếm chân lý. Điều này như là nguồn cảm hứng lớn nhất của họ trong cuộc sống. Họ có thể trở nên cuồng tín về niềm tin của họ, họ tin vào sự tự do trí tuệ. Họ là người thực tế và quyết tâm học hỏi càng nhiều càng tốt. Họ là người đầy nhiệt huyết và thích mạo hiểm. Nhân Mã thuộc Vesta sẽ là những nhà giáo hay người truyền đạt kiến thức, tư tưởng rất tốt.


Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Đỉnh Nhà và Hành Tinh Chủ Quản

Ranh giới mỗi nhà được tạo thành bởi hai đường vòng cung và hai đường thẳng. Xoay bản đồ sao theo chiều kim đồng hồ ngược, tìm đường thẳng ranh giới nằm trước. Đường thẳng đó hướng ra cung Hoàng đạo nào thì đỉnh nhà của bạn nằm ở cung Hoàng đạo đó.

Mỗi cung Hoàng đạo đều có 1 chủ tinh – hành tinh được cho là hoạt động mạnh mẽ, thoải mái, tự nhiên nhất khi ngự trong cung Hoàng đạo ấy. Các chủ tinh được phân định theo một tỉ lệ cân xứng, mỗi hành tinh được quản chiếu bởi 2 cung hoàng đạo, 1 tích cực, 1 tiêu cực, ngoại trừ Mặt Trăng với Mặt Trời, chỉ quản chiếu một cung hoàng đạo. Các chủ tinh được phân bố ở giữa các cung hoàng đạo, ở khoảng cách rõ ràng.

Mặt Trời quản chiếu cung Sư Tử, khoảng thời gian nóng nhất trong năm, khi Mặt Trời ở vị trí cao nhất. Mặt Trăng quản chiếu cung Cự Giải, thời điểm Hạ chí, đánh dấu sự đổi hướng của Mặt Trời. Theo tốc độ quỹ đạo giảm dần, ta có Thuỷ Tinh quản chiếu cung Song Tử và cung Xử Nữ, rồi đến Kim Tinh quản chiếu cung Kim Ngưu và Thiên Bình, tiếp đến là Hoả Tinh cai quản cung Bạch Dương và Bọ Cạp. Mộc Tinh cai quản cung Song Ngư và Nhân Mã, cuối cùng, thời điểm lạnh giá và đen tối nhất trong năm, Thổ Tinh cũng là hành tinh chậm nhất, cai quản cung Ma Kết và Bảo Bình. Các hành tinh vành ngoài mới được thêm vào gần đây nhưng cũng đi theo mô hình này; Diêm Vương Tinh là chủ tinh mới của Bọ Cạp, Thiên Vương Tinh là chủ tinh mới của cung Bảo Bình và Hải Vương Tinh là chủ tinh mới của cung Song Ngư.


Xem Đỉnh Nhà 1 tại phần Cung Mọc - Song Tử


Hành Tinh Chủ Nhà 1 (Thủy Tinh E) Nằm Trong Nhà 1


Bạn là người tự thân vận động, luôn tự thúc đẩy bản thân và luôn muốn thể hiện quan điểm cá nhân.

Đỉnh Nhà 2 Cự Giải f

Nhà 2 trong bản đồ sao gắn liền với các giá trị, tài sản, các vấn đề tài chính, sự vận dụng và tiếp thu những năng khiếu và nguồn động lực của mỗi người. Vì thế, nói 1 cách cơ bản, đỉnh nhà 2 nói về tiền bạc của bạn, giá trị của bạn, khả năng tiếp thu năng khiếu tự nhiên cũng như động lực của bạn.


(Mặt Trăng là hành tinh chủ quản của Cự Giải)

Bạn kiểm soát chặt chẽ những thứ mà mình có với mục đích để dành cho những lúc khó khăn, đặc biệt nếu Kim Ngưu hoặc Cự Giải là cung trội trong lá số. Bạn có khả năng quản lý bất động sản, quan tâm đến buôn bán và hàng hoá. Thành tựu của bạn luôn được mọi người công nhận. Tuy nhiên, nếu Mặt Trăng tạo góc khó khăn, bạn có thể phải trải qua thời gian bất ổn tài chính. Tiết kiệm nhưng không bủn xỉn, bạn giải phóng hoàn toàn những nguồn năng lượng và trí tuệ mình có, nhất là khi cảm xúc lên tiếng. Mặc dù có khả năng kiếm tiền nhưng bạn thường xuyên sợ mình sẽ gặp rắc rối trong tiền bạc.


Hành Tinh Chủ Nhà 2 (Mặt Trăng W) Nằm Trong Nhà 10


Thành công trong sự nghiệp, đáp ứng đầy đủ những nhu cầu của cái tôi là yếu tố quan trọng trong việc hình thành nên giá trị của người có vị trí này trong bản đồ sao. Nếu không có thành tựu, bạn sẽ rất dễ trôi nổi và nghi ngờ giá trị của mình. Ngoài ra, tài chính của bạn có thể được hỗ trợ bởi nguồn lực của cha mẹ, thường là từ người cha. Đồng thời, địa vị mà bạn có được sẽ quyết định xem bạn có được tự do hay không.Đỉnh Nhà 3 Sư Tử g

Nhà 3 trong bản đồ sao gắn liền cũng như thể hiện với khả năng giao tiếp. nói năng, môi trường lúc nhỏ, học vấn (những bậc học thấp từ tiểu học đến cấp 3), những chuyến du lịch ngắn và gần. Ngoài ra, nhà 3 còn gắn liền với các mối quan hệ gần như anh chị em trong gia đình hoặc bạn bè cực kì thân.


(Mặt trời là hành tinh chủ quản của Sư Tử):

Bạn là một người tham vọng, dám nghĩ dám làm và có một cái đầu thông minh và lô gíc. Bạn luôn luôn thích thú với việc theo đuổi tri thức. Bạn là một người hiểu biết rộng, am hiểu nhiều vấn đề .

Nếu có cung mọc Song Tử thì bạn rất tự hào về khả năng nói chuyện của mình cùng với khiếu hài hước sắc bén và tài thể hiện biểu cảm đầy thú vị. Tuổi thơ của bạn rất hạnh phúc và đầy sôi động, bạn là trung tâm của sự chú ý trong gia đình. Đây là vị trí dành cho các nhà văn thành công vì họ có khả năng thể hiện cái tôi của mình qua ngôn ngữ. Với cung Mọc Kim Ngưu, bạn thường làm mọi việc theo ý mình khiến cho người khác nghĩ bạn quá phô trường hoặc quá cứng đầu. Nếu có cung mọc Cự Giải, bạn có thể sử dụng đỉnh nhà 3 như một lối thoát khỏi những điều nhàm chán và trong những tình huống đó, bạn thường cố gắng đóng sao cho trọn vai nhất có thể..


Hành Tinh Chủ Nhà 3 (Mặt Trời Q) Nằm Trong Nhà 2


Người có hành tinh chủ nhà 3 trong nhà 2 cần diễn đạt thành lời hệ thống giá trị của mình. Đồng thời, bạn khá cứng rắn với những lý thuyết và đức tin của bản thân. Thông thường, bạn thích nói chuyện về tiền bạc hoặc tài sản với tư cách là người có quyền hoặc bề trên. Ngoài ra, người có vị trí này khá thực tế nhưng biết cách ăn nói hài hoà và dễ chịu.Đỉnh Nhà 4 Xử Nữ h

Nhà 4 là nơi để bạn dựa vào, một thế giới riêng của bạn (cả về mặt không gian lẫn về mặt tinh thần). Tượng trưng cho sự gắn bó với gia đình, một nền tảng vững chắc hoặc nơi chốn thực sự, nhà 4 là nơi bạn sẽ thực sự cần đến khi muốn trốn tránh thế giới hay xã hội thực tại.


(Sao Thuỷ là hành tinh chủ quản của Xử Nữ):

Với Xử Nử, qua ánh mắt vô cảm có thể cảm nhận được rằng bạn đã trải qua một tuổi thơ khó khăn. Điều đó tùy thuộc rất nhiều vào vào vị trí và các góc hợp của sao Thủy. Với cung mọc Song Tử, bạn thường có 2 luồn suy nghĩ về nhiều vấn đề khác nhau. Còn với cung Mọc Kim Ngưu hay cung Mọc Cự Giải, bạn thường có xu hướng bị chi phối bởi sự quan tâm của gia đình. Một ngôi nhà sạch sẽ và dễ chịu rất có ý nghĩa đối với bạn và bạn có hẳn một góc làm việc riêng. Những người có đỉnh nhà 4 ở cung Xử Nữ luôn sẵn sàng làm mọi thứ vì gia đình của mình. Bạn thường vẫn tiếp tục làm việc dù đã đến tuổi nghỉ hưu, vì bạn cảm thấy rằng làm việc sẽ giúp bạn giữ được tuổi trẻ.


Hành Tinh Chủ Nhà 4 (Thủy Tinh E) Nằm Trong Nhà 1


Nếu có hành tinh chủ nhà 4 nằm trong nhà 1, cha hoặc mẹ bạn sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến bạn. Cũng có thể, bạn được thừa hưởng nhà cửa từ gia đình mình. Dù bạn làm nghề gì trong cuộc sống, nền tảng gia đình vẫn là điều quan trọng hàng đầu. Nếu hành tinh chủ của bạn tạo các góc hợp tích cực, gia đình sẽ luôn bên bạn trong những lúc thăng trầm của cuộc sống.Đỉnh Nhà 5 Thiên Bình j

Nhà 5 trong bản đồ sao của bạn là đại diện cho tình yêu và những điều lãng mạn, trẻ nhỏ (con cái), tính sáng tạo, khuynh hướng, giải trí và thể thao của bạn.


(Sao Kim là hành tinh chủ quản của Thiên Bình):

Bạn là người quan tâm đến âm nhạc và nghệ thuật. Bạn bè cũng như những mối quan hệ khác trong xã hội sẽ đóng vai trò quan trọng và ý nghĩa trong cuộc sống của bạn, đặc biệt nếu bạn có cung Mọc Song Tử hay Cự Giải. Thường thì bạn là người từng trải cuộc sống sớm, bạn cũng hiểu mình muốn đa dạng các mối quan hệ nên thường thích kết hôn muộn. Cách bạn tiếp cận cuộc sống có vè rất nhẹ nhàng và thoái mái nên bạn hay được đánh giá là người dễ chịu và hạnh phúc với những may mắn của mình.

Nếu có sao Thủy ở Thiên Bình, bạn sẽ quan tâm đến những cải cách xã hội cũng như các hoạt động xã hội. Nếu có cung Mọc Kim Ngưu, bạn sẽ có những mục tiêu nghiêm túc và đáng quý trong cuộc đời. Khi đó, vị trí của sao Kim trên bản đồ sao của bạn sẽ trở nên rất quan trọng.


Hành Tinh Chủ Nhà 5 (Kim Tinh R) Nằm Trong Nhà 3


Với hành tinh chủ nhà 5 nằm trong nhà 3, bạn là người ham phiêu lưu và thích thách thức. Bạn thích tốc độ và sống một cuộc sống vội vàng, đặc biệt nếu hành tinh chủ của bạn là sao Hoả, sao Mộc và sao Thiên Vương. Mặt khác, bạn có khả năng giao tiếp sáng tạo và có duyên với các ngành luật pháp, chính trị và diễn xuất. Nếu biết cách tận dụng năng lượng hợp lý, bạn có thể nuôi dạy con cái rất tốt và có khả năng giảng dạy nói chung. Đồng thời, người có vị trí này rất thích đi du lịch hoặc làm việc trong ngành này nếu các góc hợp khác trong bản đồ sao thuận lợi.Đỉnh Nhà 6 Bọ Cạp k

Nhà 6 trong bản đồ sao mang ý nghĩa về các vấn đề công việc, sức khoẻ và chế độ dinh dưỡng. Nhà 6 cũng nói đến cả những thói quen, sự cống hiến và đồng nghiệp, nhân viên cũng như môi trường làm việc của bạn. Ngoài ra, tủ quần áo và thú cưng của bạn cũng được đề cập trong ngôi nhà này.


(Sao Hoả/Sao Diêm Vương là hành tinh chủ quản của Bọ Cạp):

Mặc dù không thích thú gì những lịch trình nhàm chán hàng ngày và những hạn chế kìm kẹp trong công việc, người có đỉnh nhà 6 Bọ Cạp vẫn có những biểu hiện rất chuyên nghiệp. Bạn cũng vô cùng tự hào về sự tỉnh táo và khả năng kiềm chế sự mệt mỏi của bản thân. Do đó, nếu thích, bạn sẽ là một người làm việc không biết mệt mỏi.

Nếu đỉnh nhà 1 là Song Tử hoặc Cự Giải, sức khoẻ của bạn có thể bị ảnh hưởng bởi nỗi lo lắng dễ bị kích động. Điều này sẽ ít nhiều giảm đi nếu bạn biết điều chỉnh bản thân sống chậm lại và làm mọi thứ một cách điều độ hơn. Nhưng thật không dễ gì mà đỉnh nhà 6 Bọ Cạp có thể thấm nhuần được bài học về sự kiềm chế ấy!

Người có đỉnh nhà 6 Bọ Cạp không dễ gì hoà hợp được với người khác. Đặc biệt khi Kim Ngưu có tác động mạnh mẽ đến bản đồ sao của bạn, bởi bạn thiếu đi sự linh hoạt trong thói quen và thái độ cư xử của mình. Carl Jung từng nói thế này: “Đừng cố gắng sửa chữa các triệu chứng mà hãy nghe theo nó!”. Điều này phần lớn rất đúng với đỉnh nhà 6 Bọ Cạp.


Hành Tinh Chủ Nhà 6 (Hỏa Tinh T) Nằm Trong Nhà 11


Với hành tinh chủ nhà 6 nằm trong nhà 11, bạn luôn có bạn bè và hình thành các mối quan hệ xã giao thông qua công việc. Bạn luôn hành động vì bạn bè mình hoặc họ luôn giúp bạn kiếm những công việc phù hợp. Nếu hành tinh chủ của bạn tạo nhiều góc hợp căng thẳng, bạn có thể lựa chọn ít bạn bè hoặc không có ai là bạn cả. Thay vào đó, bạn nuôi thú cưng và chúng sẽ là những người bạn thân nhất của bạn. Mặt khác, với năng lượng tích cực của sao Thuỷ, sao Kim và sao Mộc, bạn có thể năng độ trong các hoạt động hội nhóm hoặc là người đi đầu trong cộng đồng.Hành Tinh Chủ Nhà 6 (Diêm Vương Tinh P) Nằm Trong Nhà 7


Vị trí hành tinh chủ nhà 6 nằm trong nhà 7 có thể diễn giải theo hai cách: hoặc bạn rất thích làm các công việc công khai, hoặc bạn chỉ làm và công việc chỉ có ý nghĩa khi bạn làm cùng một đối tác hoặc người yêu. Cách diễn giải thứ hai là phổ biến hơn. Ngoài ra, bạn có thể làm những công việc liên quan đến ký kết hợp đồng hoặc làm luật sư chuyên giải quyết các vụ ly hôn.

Bởi nhà 7 còn cho thấy thái độ của bạn với hôn nhân, bạn có thể cảm thấy hôn nhân là một nhiệm vụ quan trọng và bạn muốn né tránh. Nhất là khi hành tinh chủ của bạn không có góc hợp thuận lợi, bạn có thể suy nghĩ lệch lạc về hôn nhân.

Đỉnh Nhà 7 Nhân Mã l

Nhà 7, tuy được cho là ngôi nhà của Hôn Nhân, nhưng thật chất, nó nói lên bất kì mối quan hệ 2 người nào của bạn : vợ chồng, người yêu, đối tác kinh doanh, đồng nghiệp, thậm chí là kẻ thù. Đây là cũng mảnh đất ám chỉ những thứ như ly dị, chia tay, kiện tụng…


(sao Mộc là hành tinh chủ quản của Nhân Mã):

Với đỉnh nhà 7 Nhân Mã, Song Tử sẽ ngụ tại cung Mọc của bạn. Với tính cách tò mò, dễ tương thích và hay thể hiện, bạn thích nhiều người và khó lòng chỉ quen một ai đó. Sống tự do bay nhảy và không ràng buộc là phương châm sống của những người này. Trong một mối quan hệ, bạn càng có tự do bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, và thậm chí càng duy trì mối quan hệ đó lâu dài bấy nhiêu. Đôi khi bạn cũng có nhiều hơn 1 người yêu trong cùng 1 thời điểm, đặc biệt nếu như sao Mộc và ruler sao Thủy có những góc hợp thách thức hay ngụ tại các cung chính hay các cung Linh Hoạt.

Người có đỉnh nhà 7 Nhân Mã thường hay tìm kiếm tình bạn hơn là một mối quan hệ yêu đương sâu đậm hoặc tình dục, nếu như đối phương hiểu được điều này thì anh/cô ấy sẽ có được sự tôn trọng của họ. Nếu như bạn tìm được đúng đối tượng và không vội vàng đưa ra cam kết sớm, khả năng kéo dài mối quan hệ của bạn sẽ cao. Bạn cũng hay thần tượng hóa người yêu của mình và cố gắng hết sức để làm nửa kia hài lòng.


Hành Tinh Chủ Nhà 7 (Mộc Tinh Y) Nằm Trong Nhà 6


Bạn có xu hướng cẩn thận và cân nhắc khi bắt đầu một mối quan hệ và thường cần một môi trường thân thiện để bắt đầu và xây dựng mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn không vững vàng trước các khó khăn, xung đột và thường dễ từ bỏ hoặc im lặng, trốn tránh khi có biến trong mối quan hệ. Bạn hay chú ý đến tiểu tiết, đôi khi hơi khắt khe, soi mói và muốn người ấy phải gọn gàng, sạch sẽ, thơm tho.

Người kia có thể có sức khỏe yếu. Có thể gặp người ấy trong môi trường làm việc.

Đỉnh Nhà 8 Ma Kết z

Nhà 8 trong bản đồ sao đại diện cho sự hỗ trợ từ bên ngoài, tình dục, tài sản, vấn đề thừa kế, thuế, tài sản của bạn đời, những vấn đề bí ẩn, sự kết thúc và đổi mới.


(sao Thổ là hành tinh chủ quản của Ma Kết):

Vị trí Ma Kết ở đây hứa hẹn cuộc sống trường thọ và hiếm khi chết bất đắc kỳ tử; mặc dù vậy, bạn sợ hãi với tuổi già và cái chết. Nếu bạn có Mọc Kim Ngưu, các vấn đề tình dục sẽ trở nên vô cùng quan trọng, và trừ khi sao Thổ tạo nhiều góc khó, nếu là nam, bạn có thể sẽ thích chứng minh khả năng có con của mình, và nếu là nữ thì là khả năng quyến rũ. Với những bạn có cung Mọc Cự Giải, bạn thường rất cẩn trọng trong việc hùn vốn. Đối với cung mọc Song Tử, bạn có sự hiểu biết bẩm sinh về kinh tế, vì vậy bạn thường chịu trách nhiệm cho các vấn đề tài chính của người khác. Trừ khi các hành tinh khác trên bản đồ sao phủ nhận điều đó, thì vị trí Ma Kết ở đây có khả năng là dấu hiệu của chủ ngân hàng. Nếu sao Thổ tạo góc khó, bạn cần phải điều chỉnh lại nguyên tắc của mình. Bạn cho thấy sự dũng cảm và có thể đứng vững khi đối mặt với hoàn cảnh bất lợi.


Hành Tinh Chủ Nhà 8 (Thổ Tinh U) Nằm Trong Nhà 3


Những mâu thuẫn về cảm xúc ảnh hưởng đến cách bạn suy nghĩ và giao tiếp. Các hoạt động tình dục ảnh hưởng đến những gì bạn viết, dạy và thường hay nói, chia sẻ. Bạn thường viết blog về các vấn đề tình dục và tâm lý, hay truyện trinh thám, những câu chuyện rùng rợn hay về những môn học huyền bí. Trong các hoạt động thường ngày, bạn có nhu cầu trải nghiệm cảm xúc mãnh liệt, trao đổi cảm xúc sâu sắc với người khác, và tiếp cận với bạn tình, như vậy làm cho bạn cảm thấy tỉnh táo về tinh thần. Bạn sử dụng năng lực của bạn để nghiên cứu và điều tra trong các bài viết của mình. Bạn là một nhà nghiên cứu. Kế thừa ảnh hưởng đến mối quan hệ anh chị em của bạn, hàng xóm. Thái độ của bạn với cuộc sống và cái chết ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn với anh chị em của bạn. Mang nợ ảnh hưởng đến khả năng học hỏi của bạn. Kìm nén tình dục ảnh hưởng đến giao tiếp của bạn. Bạn tình cần điều chỉnh theo mối quan hệ hàng ngày của bạn với người khác và cách bạn giao tiếp. Đời sống tình dục của bạn trở thành chủ đề của một blog. Khả năng hiểu động lực của người khác giúp bạn có cái gì đó để viết và nói. Sự chuyển hóa ảnh hưởng đến cách bạn nghĩ.

Bạn có thể chết vì tai nạn xe cộ / phương tiện giao thông, có thể liên quan đến một cuộc gặp gỡ / công việc viết lách hay nghề nhà báo, anh chị em trong nhà, hàng xóm láng giềng, chết ở vùng lân cận (trong một quốc gia), một nơi không quá xa với nơi mình sinh ra hay xa hơn là một "quê hương thứ 2", chết vì bệnh liên quan đến tay, phổi / hô hấp, bả vai, thần kinh, bộ não

Đỉnh Nhà 9 Bảo Bình x

Đỉnh nhà 9 nói về tâm trí và nhận thức bậc cao, triết lý, những lý tưởng, trình độ giáo dục bậc cao (đại học và sau đại học,..), những chuyến đi dài và tôn giáo của chúng ta.


(sao Thổ/sao Thiên Vương là hành tinh chủ quản của Bảo Bình):

Đỉnh nhà 9 Bảo Bình là người có trí tưởng tượng rất sống động. Nhất là khi có điểm Mọc Song Tử, bạn có thể là một nhà văn hoặc một nhà phát minh. Với tâm trí sôi nổi, việc có một trình độ học vấn cao là điều quan trọng với bạn. Nếu vì lý do nào đó, bạn không thể theo học đại học hoặc sau đại học, bạn vẫn tiếp tục học hỏi thông qua trải nghiệm cuộc sống và đi học ngay cả khi đã có tuổi. Luôn tò mò về cuộc sống, những người có đỉnh nhà 9 Bảo Bình luôn đi theo con đường mới lạ chứ không nghe theo sắp đặt của bố mẹ. Dù với điểm Mọc Song Tử hay Cự Giải, du lịch và văn hoá ngoại quốc luôn khiến bạn quan tâm. Và nhìn chung, những lý tưởng của bạn luôn phi truyền thống, trừ khi sao Thiên Vương của bạn tạo góc chiếu xấu.Hành Tinh Chủ Nhà 9 (Thổ Tinh U) Nằm Trong Nhà 3


Du lịch ảnh hưởng đến phong cách giao tiếp của bạn. Bạn thay đổi cách nói chuyện, sử dụng giọng nước ngoài vào cuộc trò chuyện hàng ngày và bạn nói về những nơi xa xôi. Tôn giáo, triết học và siêu hình ảnh hưởng đến suy nghĩ của bạn. Sự quan tâm của bạn đối với tôn giáo buộc bạn phải viết hoặc ghi nhật ký. Sự quan tâm của bạn đối với các nền văn hóa nước ngoài xuất hiện trong những gì bạn viết. Bạn dạy người dân địa phương về kinh nghiệm du lịch của bạn. Tôn giáo là một chủ đề hàng ngày của cuộc trò chuyện. Bạn viết cho tờ báo địa phương hay blog về tôn giáo. Bạn có anh chị em từ các nền văn hóa khác hoặc giáo dục tôn giáo. Bạn có khả năng suy nghĩ trừu tượng và đưa nó xuống một mức độ đàm thoại. Bạn nói về những ý tưởng lớn trong cuộc trò chuyện hàng ngày. Bạn phát triển thông qua mối quan hệ với anh chị em. Tham gia với cộng đồng địa phương mở rộng tầm nhìn của bạn. Bạn tìm thấy ý nghĩa thông qua các bài viết và văn học. Bạn tin rằng người nước ngoài nên nói ngôn ngữ của bạn. Bạn tìm thấy ý nghĩa trong việc viết lách và ngôn ngữ.

Hành Tinh Chủ Nhà 9 (Thiên Vương Tinh I) Nằm Trong Nhà 10


Bạn trở thành một nhà xuất bản vì bạn thích địa vị mà nghề nghiệp đưa ra hay một luật sư của công ty hay một bậc thầy về văn hóa doanh nghiệp. Bạn mang hệ thống niềm tin cá nhân của bạn đến nghề nghiệp của bạn. Tôn giáo ảnh hưởng đến quyết định chuyên nghiệp của bạn. Tương tác với những người thuộc các nền văn hóa khác đóng một phần trong nghề bạn chọn. Du lịch giúp bạn được biết đến rộng rãi hơn. Hệ thống niềm tin cá nhân của bạn ảnh hưởng đến việc bạn trở nên nổi tiếng như thế nào. Bạn đi du lịch bởi vì nó làm cho bạn thấy mình quan trọng. Bạn viết về các công ty dầu mỏ, người cai trị các quốc gia và khủng hoảng quốc tế. Quan điểm tôn giáo của bạn hay báo chí hay trình độ học vấn xây dựng danh tiếng của bạn. Bạn áp dụng trí tuệ của mình để đạt được địa vị và vị thế xã hội. Bạn nhận được giải thưởng và công nhận thành tích học tập của bạn. Bạn nhận được giải thưởng và công nhận cho những nỗ lực báo chí của bạn.

Xem Đỉnh Nhà 10 tại phần Thiên Đỉnh - Song Ngư


Hành Tinh Chủ Nhà 10 (Mộc Tinh Y) Nằm Trong Nhà 6


Bạn là người "tham công tiếc việc", tập trung vào dịch vụ và hay suy nghĩ về công việc, nên thông thường là bạn sẽ dễ dàng có được thành tựu qua những tiến cử nhanh chóng. Công việc của bạn liên quan đến bệnh viện, trại giam hoặc pháp luật. Nếu là công việc pháp luật, bạn vươn đến những vị trí cao trong tòa án, hay tòa án tối cao, hoặc một vị trí quan trọng trong cơ quan chi nhánh của chính phủ. Bạn cũng có khả năng trở thành một bác sĩ phẫu thuật hay bác sĩ giỏi. Công việc của bạn được nể trọng và danh tiếng. Nếu gặp góc chiếu xấu, những kẻ thù hay thế lực đối nghịch của bạn có thể làm bạn liên tục căng thẳng. Sự giáng chức hay nỗi nhục nhã ập đến sự nghiệp của bạn thường là sự tiếp xúc với những hoạt động tội phạm hoặc kiện tụng. Bạn có thể bị bắt giam hay tù tội. Trong trường hợp đó, dù bạn có năng lực và tài nghệ, tiền bạc không đến dễ dàng như bạn nghĩ, và thường cha mẹ bạn không giúp được gì cho bạn.Hành Tinh Chủ Nhà 10 (Hải Vương Tinh O) Nằm Trong Nhà 9


Một cây đại thụ về tâm linh và ngọn hải đăng cho những người tìm kiếm tâm linh qua những thiên hướng về đạo lý, sự thông hiểu về tâm linh và quyết tâm đi đến giác ngộ sẽ thắp sáng con đường của bạn. Tính tình rộng rãi và thoải mái pha lẫn với xu hướng triết lý mạnh mẽ của bạn giúp bạn dễ dàng trong những công việc hướng dẫn tâm linh (nhất là dưới ảnh hưởng của Mộc Tinh). Bạn có thể là một công chức, một người kiểm toán, nhân viên ngân hàng, chuyên viên y khoa. Bạn quan tâm đến ngành công nghiệp và vấn đề nhân công lao động, cũng như có khả năng trong những lãnh vực này. Bạn cũng giỏi trong các dịch vụ về tư vấn. Bạn dễ ảnh hưởng "cha truyền con nối" trong việc giảng dạy, thuyết giáo hay chữa bệnh. Bạn từng là đứa trẻ có trách nhiệm và cũng yêu thích con cái của chính mình. Nếu gặp những góc chiếu xấu, địa vị sẽ không cao, và thường gặp thất bại.Đỉnh Nhà 11 Bạch Dương a

Nhà 11 trong lá số của mỗi người tượng trưng cho bạn bè, niềm tin và hy vọng của bạn, các hoạt động nhân đạo, các sự kiện, hội nhóm và những tình huống vượt quá tầm kiểm soát của bạn.


(Sao Hoả là hành tinh chủ quản của Bạch Dương):

Rất nhiều người có vị trí này tham gia vào các tổ chức hay hội nhóm, đặc biệt là khi Sư Tử có ảnh hưởng mạnh trong bản đồ sao. Nếu Sao Hoả có tác động mạnh mẽ (ngụ ở vị trí tại góc hoặc tạo nhiều góc chiếu), bạn sẽ cảm thấy dễ dàng khi đảm nhận các vị trí quyền lực hoặc trở thành một nhà lãnh đạo mà không cần bỏ ra quá nhiều công sức. Bạn đảm nhiệm cương vị lãnh đạo khá tốt và luôn đưa ra các quyết định dựa trên lý trí nên mọi người thường vui vẻ nghe theo. Với điểm nhấn là Kim Ngưu trong bản đồ sao, bạn dũng cảm đối mặt với các vấn đề xảy ra chứ không lảng tránh. Nếu Song Tử hay Cự Giải là cung có năng lượng mạnh (Có Mặt Trời, Mặt Trăng hoặc tạo thêm góc hợp), khả năng giao tiếp của bạn khá kém và có khuynh hướng dính vào các cuộc cãi vã hoặc bàn tán vô bổ, dẫn đến những hậu quả về mặt cảm xúc. Với vị trí này, bạn có tiềm năng trong lĩnh vực chính trị bởi bạn có sức ảnh hưởng tới số đông.Hành Tinh Chủ Nhà 11 (Hỏa Tinh T) Nằm Trong Nhà 11


Bạn không mong đợi gì từ bạn bè ngoại trừ tình bạn. Bạn kết bạn với những người có chung sở thích của bạn và thông qua các nhóm bạn tham gia. Bạn có xu hướng hâm mộ bạn bè của mình.Bạn chia sẻ mối quan tâm trong cải cách xã hội với bạn bè của bạn. Quan điểm của bạn về cải cách xã hội ảnh hưởng đến những người bạn trở thành bạn bè. Bạn trở thành thành viên của các nhóm nhận thức toàn cầu. Bạn là một người cuồng tín khi nói đến cải cách xã hội.

Đỉnh Nhà 12 Kim Ngưu s

Nhà 12 trong bản đồ sao đại diện cho tiềm thức, nội lực, những thất bại và những hoạt động thầm kín, vô thức của chúng ta.


(sao Kim là hành tinh chủ quản của Kim Ngưu):

Với điểm Mọc Cự Giải, bạn luôn cần tiền để cảm thấy an toàn. Bởi bị bao bọc trong những nỗi sợ thầm kín, bạn sẽ tự tin hơn nếu trong túi mình rủng rỉnh tiền bạc. Ngoài ra, bạn thích sự hiền lành và tình yêu thương từ người khác. Với điểm Mọc Song Tử, bạn có thể phân tích và hợp lý vấn đề nhưng hiếm khi nào chân thật hoặc khách quan hoàn toàn. Bên cạnh đó, người có đỉnh nhà 12 Kim Ngưu luôn yêu thiên nhiên và có thể kiếm tiền trong lĩnh vực làm đẹp – nghệ thuật hoặc mỹ phẩm. Trong trường hợp này, cách bạn tiếp cận tiềm thức của mình sẽ thông qua các giác quan và logic chứ không phải cảm xúc. Tuy nhiên, thẳm sâu bên trong, bạn kháng cự thay đổi và đôi khi thà chịu đựng tình trạng hiện tại còn hơn thử điều gì mới mẻ.


Hành Tinh Chủ Nhà 12 (Kim Tinh R) Nằm Trong Nhà 3


Nhà 12 của những nỗi buồn, tự phá hoại, thoát ly, cô đơn, tâm linh, tập thể, vô thức, những thứ bị che giấu, hy sinh và những thú vui trên giường ảnh hưởng nhà 3 là nhà của truyền thông, anh chị em, quá cảnh, hàng xóm - Bạn nghĩ rất nhiều về nỗi sợ hãi, nỗi buồn và các giả định. Bạn viết hoặc nói thường xuyên về các trạng thái trầm cảm, ý tưởng huyền bí và tâm linh của bạn. Bạn dễ bị mất cảm giác về ranh giới hoặc thời gian và không gian khi bạn viết blog hoặc nói chuyện. Bạn là 1 nhà tư tưởng sáng tạo. Phương tiện và phương tiện đi lại có thể là nơi bạn gặp rắc rối. Có nhiều khả năng mất mát hay anh chị em gặp bệnh

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Các Góc Chiếu


Mỗi hành tinh có một định hướng khác nhau về trải nghiệm cuộc sống. Mỗi hành tinh sẽ nếm thử, tiêu hóa, thâm nhập hay chối từ trải nghiệm đó theo những cách khác nhau. Đối với Chiêm Tinh Học, không có góc chiếu, hành tinh, hay vận nào gọi là "tốt" hay "xấu". Đơn giản là chúng đều có tính cách riêng, đôi khi lại tương phản / đối nghịch lẫn nhau.
Nói cách khác, mỗi loại góc chiếu đều có hai bộ mặt. Những góc chiếu căng thẳng luôn đem đến những khó khăn, và nếu chúng ta có thể vượt qua khó khăn đó, chúng trở thành sự thắng lợi, chinh phục hay thành đạt cho bản thân. Trong khi đó, những góc chiếu hài hòa đem đến những điều kiện thuận lợi có thể phung phí đi nhiều cơ hội tốt. Tốt nhất và lý tưởng nhất là một lá số nên có sự cân bằng giữa 2 nhóm góc chiếu vừa căng thẳng vừa hài hòa. Nếu một người chỉ có toàn những góc chiếu hài hòa sẽ có nhiều tiềm năng đấy, nhưng lại không có động lực để phát triển nó, trong khi một người chỉ có những góc chiếu căng thẳng có thể cảm thấy thiếu niềm tin và lạc quan để vượt qua các khó khăn.
Trong vận hạn, trùng tụ và song song/phản gương ngang là những góc chiếu mang tính HÀNH ĐỘNG. Chúng cho thấy năng lượng và phản ứng, cũng như hiệu ứng của chúng được gia tăng, dù là tốt hay xấu, bởi vì các năng lượng được hội nhập lại với nhau.
Vuông Góc được hiểu như là những xung đột và tương phản đầy ý nghĩa và cần bỏ ra sức lực và óc suy gẫm để giải quyết. Thông thường, khó ai có thể bỏ qua chúng. Chúng thường gây chú ý cho chúng ta bằng những cách hóc búa, nhưng có thể có lợi, hữu dụng và đầy sáng tạo.Mặt Trời Tam hợp 120° với Mặt Trăng (năng lượng = 6.24 và góc chiếu này tương quan tốt = 6.24)
Cảm xúc và lí trí của bạn hòa bình với nhau, cho thấy một tính cách khá cân bằng. Những người mặt trời và mặt trăng có góc hợp này ý thức mạn mẽ hơn về mục đích và đánh giá cao sự hài hòa hơn hầu hết mọi người. Bạn có những nhu cầu và mong muốn phổ biến hài hòa vì bạn mong muốn sự hòa hợp trong các mối quan hệ của mình. Bạn thường rất thu hút các mối quan hệ và hấp dẫn người khác phái. Bạn mang lại một cảm giác tự tin và an toàn.
Mặt trời và mặt trăng hài hòa, điều này khiến cho bạn ít chuẩn bị tinh thần cho những cuộc xung đột, những khó khăn bất ngờ. Bạn có thể thường xuyên chấp nhận, bỏ quan một chút, một chút thách thức, sự lộn xộn để duy trì trạng thái cân bằng hài hòa. Dần dần bạn trở nên không thích, thậm chí sợ những xung đột. Bạn có xu hướng chấp nhận bản thân cũng như người khác, mà không đấu tranh và cầu toàn nhiều hơn. Bạn nên đặt ra nhiều câu hỏi cho cuộc sống của mình, không ngừng nỗ lực và chuẩn bị cho mọi nguy cơ có thể xảy ra trong cuộc sống.
Sức sống của bạn liên tục và thường xuyên tốt. Trừ khi biểu đồ của bạn gặp một điểm nào khác thì bạn không phải là người sinh ra để lèo lái những khó khăn. Nhu cầu tình cảm và mục tiêu của bạn là sự hài hòa.

Mặt Trời Lục hợp 60° với Hỏa Tinh (năng lượng = 1.43 và góc chiếu này tương quan tốt = 1.07)
Cá nhân này mang tính cạnh tranh và thái độ “tôi phải là người đầu tiên” không thể nhầm lẫn đi đâu được. Bạn dường như không thể ngồi yên, nhất là khi bạn còn trẻ. Góc hợp gây mâu thuẫn và khó khăn này, càng tạo nên cho bạn nguồn năng lượng dồi dào đến mức khó có thể kiểm soát khi bạn chưa trưởng thành. Quá trình phát triển và trưởng thành sau này sẽ giúp bạn tìm cách triệt tiêu nguồn năng lượng dư thừa ấy vào công việc, thể thao hoặc một lĩnh vực nào mà sự cạnh tranh cần được cân nhắc kĩ lưỡng. Tuy nhiên bạn dễ bị vướng vào các xung đột và thường mắc nhiều sai lầm do khó kiềm chế bản thân. Để đạt được mục tiêu càng nhanh càng tốt, bạn muốn hành động ngay hơn là ngồi nói. Một số người nhận xét bạn rất nóng tính và tính khí thất thường. Điều đó khiến bạn thất vọng và nóng vội hành động một cách bốc đồng để khẳng định ý chí của bạn. Nên nhớ rằng sự bình tĩnh mới là cách để chứng minh rằng bạn không ấu trĩ.
Về cơ bản, bạn sở hữu góc hợp này và bạn thường xuyên phải đối mặt với xung đột, tuy nhiên bạn đặc biệt không sợ nó. Nó như một phần cuộc sống của bạn. Bạn phải đối mặt với việc kìm hãm nội lực của mình. Bạn nhận ra và bạn biết mâu thuẫn đó là gì. Vì vậy bạn chọn cách không né tránh dù trong lòng bạn cảm thấy có lỗi với bản thân. Bạn đáp trả lại mọi thách thức một cách mạnh mẽ.
Tuy nhiên xung đột này xảy ra một cách tiêu cực hơn là tích cực. Khi còn trẻ, bạn dường như cảm thấy thường xuyên phải đối mặt với sự giận dữ từ những người khác. Bài học dành cho bạn là cần biết kiềm chế và học cách điều khiển năng lượng của mình một cách hợp lý để mang lại hiệu quả trong cuộc sống. Thử tưởng tượng mà xem, nếu như bạn biết cách sử dụng nguồn năng lượng khổng lồ ấy vào đúng mục đích, thành tựu sẽ tuyệt vời làm sao! Nhắc nhỏ: khi tranh cãi nổ ra, bạn hãy bày tỏ ý chân thành rằng bạn thực sự hiểu rằng bạn “tỏa nhiệt” đến mức nào và thông cảm với sự phẫn nộ của người khác, chỉ là nội lực mạnh quá nên bạn mệt mỏi với nó thôi. Như vậy dần dần bạn sẽ được mọi người thông cảm và giúp đỡ nhiều hơn

Mặt Trời Ngũ chiếu 150° với Mộc Tinh (năng lượng = 1.03 và góc chiếu này tương quan tốt = 0.52)
Bạn có những giấc mơ và dự định to lớn. Nhưng khi tiếp xúc với thực tế, bạn phạm sai lầm vì sự thái quá của mình. Nhận thức được xu hướng này trước khi bắt đầu kế hoạch sẽ đem lại thành công cho bạn.

Mặt Trời Tam hợp 120° với Thiên Vương Tinh (năng lượng = 4.80 và góc chiếu này tương quan tốt = 4.80)
Khả năng lãnh đạo, sự nổi tiếng và tài năng là những đức tính mà bạn thu hút người khác. Mặc dù bạn không phải lúc nào cũng khéo léo nhưng sự nhiệt tình, lạc quan và tiếng cười của bạn rất dễ lan truyền và gây ảnh hưởng tốt đến mọi người. Những sự kiện và phong trào thu hút bạn và bạn luôn tham gia chúng với tất cả đam mê.

Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Kim Tinh
(năng lượng = 0.00 và góc chiếu này trung bình)
Để khẳng định bản ngã của mình, bạn có thể nhún nhường quá mức trước ý kiến của người khác. Bạn có thể thu hút những người muốn bạn chứng minh được tình cảm của bạn với họ. Ngoài ra, sự nuông chiều bản thân còn có thể khiến bạn có những thói quen không tốt cho sức khỏe và bạn cũng nên học cách phân biệt đâu là cái quan trọng và đâu là cái không cần thiết. Và để bù đắp cho cảm giác bị thấp kém và thua thiệt hơn, bạn có thể có nhu cầu được mọi người quan tâm tới. Nhưng rồi bạn sẽ cảm thấy tự tin khi nhận ra mình đang được yêu mến.

Mặt Trăng Vuông góc 90° với Mộc Tinh
(năng lượng = 4.27 và góc chiếu này tương quan xấu = -2.14)
Bạn nên học cách quản lý và hạn chế nuông chiều bản thân quá mức dẫn đến tình trạng lười biếng và ham muốn nhiều thứ và việc không quan tâm đến bản thân có thể dẫn đến tình trạng thừa cân béo phì. Ngoài ra, về vấn đề chi tiêu bạn có thể chi tiêu quá tay, khi buồn thì đi mua sắm và thậm chí rất hay cả tin dẫn đến bị lừa tiền nếu như bạn có ý định đầu tư, vì vậy cần phải hết sức đề phòng và kiểm soát chặt chẽ túi tiền của mình. Về mối quan hệ giữa bạn với bố mẹ có thể xảy ra rất nhiều hiểu lầm hoặc thậm chí là có sự chia cắt. Âm nhạc, du lịch và tính cách nồng ấm là một phần con người bạn.

Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Thổ Tinh
(năng lượng = 0.37 và góc chiếu này tương quan xấu = -0.18)
Bởi vì bản tính cẩn thận và dè dặt của mình, bạn sẽ cảm thấy không thoải mái khi thể hiện cảm xúc với người khác chính vì thế mà bạn tự kẻ sẵn ranh giới ngăn cách để bảo vệ cảm xúc của mình và chỉ khi bạn cảm thấy thực sự thoải mái thì mới có thể bày tỏ được những gì chất chứa trong tim.

Mặt Trăng Trùng tụ 0° với Thiên Vương Tinh
(năng lượng = 14.44 và góc chiếu này trung bình)
Thú vị và độc lập là những tính từ chỉ về tính cách của bạn, bạn thể hiện năng lượng cảm xúc dồi dào và không thích đi theo những lề lối truyền thống thông thường. Tháo vát, quyết đoán và thỉnh thoảng rất hay khiêu khích người khác cho thấy bạn là một người có tính cá nhân rất cao và rất giỏi trong việc xử lý những rắc rối của người hơn là của bạn. Rất có thể bạn sống trong một gia đình có những điểm rất độc đáo so với những gia đình khác hoặc bạn có cách cư xử rất đặc biệt trong gia đình.

Thủy Tinh Lục hợp 60° với Hỏa Tinh (năng lượng = 3.33 và góc chiếu này tương quan tốt = 2.50)
Góc hợp này sẽ giúp người sở hữu nó phát huy tối đa sức mạnh của trí óc; bạn là người hiếm khi thất nhàm chán với việc học tập và trong những lĩnh vực tủ của mình bạn thường là người đi tiên phong.

Thủy Tinh Đối góc 180° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 9.03 và góc chiếu này tương quan xấu = -9.03)
Bạn có lời nói sắc bén, bạn nói lên sự thật, nhưng bạn cũng có thể thể hiện sự khéo léo tuyệt vời và tài ngoại giao. Bạn muốn những người khác thay đổi quan điểm về ý tưởng của bạn. Là người hiếm có sự cân bằng tinh thần hạnh phúc; bạn chuyển từ lòng nhiệt thành và sự tận tâmmù quáng thành sự bi quan, dai dẳng và tranh cãi. Là người chấp nhận rủi ro không cần thiết. Bạn sẽ làm tốt trong lĩnh vực nghiên cứu, phát hiện tội phạm, y tế và tâm lý học. Gócnày hợp với phương thức biểu hiện mới trong mọi lĩnh vực.


Kim Tinh Trùng tụ 0° với Thổ Tinh (năng lượng = 5.61 và góc chiếu này tương quan xấu = -1.40)
Trách nhiệm và niềm hạnh phúc là hai khái niệm song hành đối với bạn. Khả năng phán đoán của bạn rất tốt, cũng như ý thức kỉ luật của bạn. Bạn rất cần sự bảo vệ. Do đó bạn thường tìm bạn đời già dặn hơn mình hoặc đã từng trải qua hôn nhân từ trước. Bạn có thể sợ những mối quan hệ thân mật do đã trải qua tuổi thơ thiếu thốn tình thương và thừa thãi sự nghiêm khắc từ bố mẹ. Tuy nhiên, bạn chung thủy, nghiêm túc và giỏi tính toán, kiểm toán hay là nghệ thuật. Bạn cũng là một con người chăm chỉ và rất coi trọng danh dự gia đình.


Kim Tinh Đối góc 180° với Hải Vương Tinh (năng lượng = 4.37 và góc chiếu này tương quan xấu = -3.28)
Bạn phải đối mặt với chủ nghĩa duy tâm cực đoan của mình; sự phóng đại của cảm xúc và sự đầu tranh giữa trực giác và cảm giác. Bạn dễ dàng bị lừa dối. Những công việc liên quan đến tính toán như kiểm toán hay thống kê sẽ phù hợp với bạn. Bạn hay thoát ly thực tế, và bạn rất nhạy cảm với chất gây nghiện. Khi mà bạn cảm thấy không được trân trọng, bạn có xu hướng đổ lỗi cho người khác. Bạn có khả năng nghệ thuật, bạn yêu cách sống lịch sự và khả năng cao là bạn được sinh ra trong môi trường tốt. Tuy nhiên, bạn cần học cách vượt qua cảm giác bất an.


Kim Tinh Tam hợp 120° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 8.00 và góc chiếu này tương quan tốt = 10.00)
Bạn sáng tạo, khéo léo và cảm thụ màu sắc tốt. Với khả năng kiểm soát tài chính cũng như khả năng lãnh đạo của mình, bạn sẽ trở thành một giáo viên tuyệt vời, hay một người truyền giáo, chính trị gia thành đạt. Bạn tự phát triển chính kiến từ độ tuổi bé và thể hiện sự tận tụy, trực giác và sự chân thành. Tuy nhiên, bạn có thể trở nên hư hỏng và gặp vấn đề về cân nặng khi lớn lên.


Hỏa Tinh Ngũ chiếu 150° với Mộc Tinh
(năng lượng = 0.00 và góc chiếu này trung bình)
Nếu có góc hợp này trong bản đồ sao, bạn sẽ có xu hướng nhận khối lượng công việc nhiều hơn khả năng của mình, rồi sau đó cảm thấy khó khăn trong việc duy trì lời hứa của mình. Lòng tốt và sự cảm thông lúc này cũng bị đẩy lên thái quá, lúc này luôn cảm thấy mình cần phải chăm sóc người khác, dù người ta có muốn hay không.

Thổ Tinh Ngũ chiếu 150° với Thiên Vương Tinh (năng lượng = 0.00 và góc chiếu này trung bình)
Bạn cần sự chấp thuận và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được nó. Nhiều khi bạn bị giằng xé giữa truyền thống và sự giáo dục từ tấm bé với những khái niệm mới lạ. Sau khi bạn vượt qua nỗi bất an trong tâm lí; bạn sẽ thể hiện tốt trong việc bộc lộ những tư tưởng mới lạ và những suy nghĩ trừu tượng. Thành công trong công việc thường sẽ quan trọng với bạn hơn chuyện tình cảm hay cưới xin. Điều này có thể dẫn đến những mối quan hệ tình cảm căng thẳng.Thổ Tinh Đối góc 180° với Hải Vương Tinh (năng lượng = 6.76 và góc chiếu này tương quan xấu = -10.14)
Bạn láu cá, xảo quyệt hoặc hoàn toàn ngược lại, không có hoài bão. Bạn dễ dàng thừa nhận lỗi lầm của người khác. Nhưng thay vào đó, điều bạn nên làm là vượt qua nỗi sợ thất bại, đối mặt với sự cạnh tranh và học cách bằng lòng với bản thân mình. Bạn có khả năng và đa tài trong ngành tài chính, kinh tế và nghệ thuật. Là người có thể gặp khó khăn trong việc phân biệt giữa bạn bè thật sự và những người chỉ muốn lợi dụng mình. Bạn tìm kiếm người bạn đời lí tưởng; đôi khi bạn sẽ chấp nhận sống độc thân cả đời còn hơn từ bỏ những chuẩn mực của mình ở một người bạn đời. Bạn có đôi chút căng thẳng về chuyện tình cảm. Điều bạn nên làm là tránh xa khỏi những tác động tâm lý.Thổ Tinh Tam hợp 120° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 5.61 và góc chiếu này tương quan tốt = 2.81)
Với lòng vị tha to lớn của mình, bạn có thể vượt qua hầu hết những mệt mỏi, uất ức và nhược điểm ở những mặt khác trong tính cách của mình. Bạn mạnh mẽ, năng động và có khả năng tập trung cao độ. Những mục tiêu của bạn rất thực tế. Bạn biết và có thể đánh giá một cách khách quan những nhược điểm của mình. Bởi vì bạn có thể khơi dậy được nhiệt huyết từ những người xung quanh mình; bạn có thể đạt được nhiều mục tiêu của mình. Bạn có nền tảng tốt, do đó bạn không sợ ganh đua.Hải Vương Tinh Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 1.38 và góc chiếu này tương quan tốt = 1.38)
Đây là góc hợp của nghệ thuật và sáng tạo. Nó cũng ám chỉ những đấu tranh chống lại bất công và những sự thay đổi về tòa án và hệ thống chính quyền. Góc hợp này có thể mang đến một chính quyền cởi mở, quyền tự do ngôn luận và việc sử dụng những tài năng bí ẩn một cách tích cực. Về mặt tiêu cực, nó có thể khiến con người xa lánh khỏi xã hội.

Mẫu Góc Hợp

Bạn có các mẫu góc hợp dưới đây:

Mẫu Stellium

Cụm Stellium 1 gồm: Mặt Trăng,Thiên Vương Tinh,La Hầu, (nằm trong nhà 10)
Cụm Stellium 2 gồm: Lilith,P. of Fortune,Vertex, (nằm trong nhà 5)

Stellium được hình thành khi có từ 3 hành tinh trở lên trùng nhau (conjunct). Tương tự như liên kết trùng nhau (conjunction) giữa hai hành tinh và dạng bản đồ sao stellium (các hành tinh tập trung dày đặc trong 1 – 2 nhà), hãy tưởng tượng khi các hành tinh cộng hưởng năng lượng với nhau, bạn sẽ có nhiều hơn gấp ba gấp bốn lần so với sức mạnh của từng hành tinh cộng lại. Mẫu liên kết này kéo bạn làm theo xu hướng của cung Hoàng đạo mà các hành tinh nằm trong nó; đi theo lĩnh vực (nhà) mà các hành tinh rơi vào, nơi bạn có thể dễ dàng đặt sự tập trung tuyệt đối, và vì vậy hiếm khi cảm thấy mất định hướng trong cuộc đời.

Đặc biệt hơn nữa, cho dù nằm ở vị trí nào thì mẫu stellium này cũng tác động mạnh mẽ đến nhà 1, tức là cách bạn cảm thấy về bản thân, cá tính cũng như cách thể hiện ra bên ngoài của mình, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả vẻ bề ngoài của bạn. Bạn cũng luôn cảm thấy không dễ dàng khi phải chấp nhận thỏa hiệp với người khác.Mẫu Grand Trine

Cụm Grand Trine 1 gồm: Lilith, La Hầu, Thủy Tinh
Cụm Grand Trine 2 gồm: La Hầu, Vertex, Thủy Tinh

Một Đại Tam Hợp xảy ra khi một nhóm gồm ba (3) hành tinh có từng cặp tam hợp 120° với nhau. Đây được xem như là điềm lành và may mắn.
Mẫu Yod

Cụm Yod 1 gồm: Mộc Tinh, Chiron, Mặt Trời(hành tinh chính *)
Cụm Yod 2 gồm: Mặt Trời, Hỏa Tinh, Mộc Tinh(hành tinh chính *)
Cụm Yod 3 gồm: Hỏa Tinh, La Hầu, P. of Fortune(hành tinh chính *)

Mẫu Yod, còn được gọi là “ngón tay của Chúa”, là mẫu liên kết gồm 3 hành tinh, trong đó 2 hành tinh tạo với nhau góc 60 độ (sextile), và cùng tạo với hành tinh còn lại một góc 150 độ (quincunx).
Quincunx là một góc khó có thể tự làm chủ, và cần có những tương tác nhất định để nắm bắt nó. Ở đây, liên kết Yod đã giải quyết được điều này.
Trong liên kết Yod, hành tinh nằm ở đỉnh tam giác (*) chính là trọng điểm và là nơi phát sinh những hành động. Nói cách khác, hành tinh này đại diện cho nhu cầu để hành động, còn hai hành tinh ở đáy lại chính là yêu cầu, cơ hội cho những hành động đó. Một điểm đáng lưu ý ở Yod là nó thường tạo ra những suy nghĩ vô kỉ luật, song đến cuối cùng, nó vẫn khiến cho chủ nhân của nó phải đi đến một hành động nhất định.
Mẫu Kite

Cụm Kite 1 gồm: Thủy Tinh, La Hầu, Vertex, Diêm Vương Tinh(*)
Cụm Kite 2 gồm: Thủy Tinh, La Hầu, Vertex, Hỏa Tinh(*)

Kite bao gồm một Grand Trine và một hành tinh đối đỉnh với một hành tinh bất kì trong Grad Trine đó, nếu bạn nối các hành tinh lại với nhau sẽ tạo ra hình cánh diều. Kite cũng được coi là một dạng Grand Trine đặc biệt. Một mình Grand Trine mang đến quá nhiều sự thuận lợi và hòa hợp, bởi vậy lại làm yếu đi những động lực. Kite là mẫu góc hợp có khả năng giải quyết tốt nhất vấn đề này. Hành tinh đối đỉnh trong Kite (*) đóng vai trò “hành tinh dẫn đường”, mang lại một sự cân bằng, một thách thức để người có bản đồ dạng này phải giải quyết, nhờ vậy họ ổn định, linh hoạt và có khả năng thành công hơn so với mẫu Grand Trine. Rắc rối lớn nhất của Kite nó chứa đến ba loại góc hợp, thế nên năng lượng của nó có thể lẫn át phần còn lại của bản đồ sao, khiến năng lượng của những hành tinh còn lại khó phát huy hoặc khó bổ trợ cho Kite.Mẫu Mystic Rectangle

Cụm Mystic Rectangle 1 gồm: Thủy Tinh, Diêm Vương Tinh, Hỏa Tinh, Lilith
Cụm Mystic Rectangle 2 gồm: Thủy Tinh, Diêm Vương Tinh, Hỏa Tinh, Vertex

“Hình chữ nhật thần bí” là một liên kết thú vị và hiếm thấy. Nó được gọi là “huyền bí” vì bản thân nó là một ẩn số, với 4 hành tinh tạo thành 4 đỉnh của một hình chữ nhật nhờ những liên kết hòa hợp (góc 60 độ và 120 độ), nhưng đồng thời 2 đỉnh chéo nhau của hình chữ nhật này cũng lại tạo nên liên kết xung khắc (góc 180 độ). Nhìn chung, Mystic Rectangle có ảnh hưởng giống như một Kite: 2 liên kết đối đỉnh sẽ giúp bạn có thể nhận thức và tận dụng những tiềm năng và thuận lợi từ các góc 120 độ (trine) và 60 độ (sextile). Những người có mẫu góc hợp này trong bản đồ sao thường gặp nhiều thuận lợi trong sự nghiệp và cuộc sống, nhưng trong nội tâm lại khá phức tạp và nhiều mâu thuẫn. Cũng giống như Kite, Mystic Rectangle là một dạng liên kết khá khép kín và tách biệt với phần còn lại của bản đồ sao, khiến chúng lạc lõng, khó kết hợp và lấn át những phần còn lại.SABIAN SYMBOL POSITIONS OF PLANETS

The Sabian Symbols are a set of 360 symbolic images associated with the 360 degrees of the zodiacal circle. They were given birth in San Diego, California, in 1925 by Marc Edmund Jones and Elsie Wheeler, an extraordinary clairvoyant. Today, the 360 symbols are widely used in astrology in order to gain a deeper understanding of the influence of a planet located at that degree.

Mặt Trời in Cancer 14
Sabian Symbol: A very old man, whose feebleness adds strangely to his dignity, stands alone, facing the darkness in the northeast.
Kozminsky Symbol: A crab climbing up an upright iron spear, above which is a circlet of seven stars.

Mặt Trăng in Pisces 20
Sabian Symbol: The window of the farmhouse yields its view of soft purple fields. The table is set for a quiet supper.
Kozminsky Symbol: An itinerant musician playing the mandolin and singing love songs to a number of country maidens who are seated on rocks and fallen trees around him.

Thủy Tinh in Cancer 4
Sabian Symbol: In an imaginative tableau a hungry cat is seen arguing earnestly with the mouse who is to be her victim.
Kozminsky Symbol: A drunken reveler in fancy costume asleep at a table, the contents of his overturned cup of red wine pouring on to the floor.

Kim Tinh in Leo 26
Sabian Symbol: A perfect rainbow forms slowly in the summer rain as the sun begins to break through the rather thin cloud banks.
Kozminsky Symbol: Two hands clasped under a floral crown.

Hỏa Tinh in Taurus 8
Sabian Symbol: A sleigh with all the suggestive warmth of the winter season speeds over ground on which the snow is yet to fall.
Kozminsky Symbol: A leafless tree, on a plain, bending before a violent gale of wind, which whistles wildly through the branches.

Mộc Tinh in Sagittarius 12
Sabian Symbol: In a curious allegorical representation, a flag becomes an eagle, and the eagle becomes Chanticleer triumphant.
Kozminsky Symbol: A coiled serpent, above which is a grinning skull.

Thổ Tinh in Leo 23
Sabian Symbol: The scene is a circus-crowded with spectators, and in a moment of hush a bareback rider performs extraordinarily.
Kozminsky Symbol: A trumpet made from a ram's horn bathed in the sun's rays.

Thiên Vương Tinh in Pisces 19
Sabian Symbol: The young man and old one have walked many miles but as master and pupil they neither are fatigued.
Kozminsky Symbol: A sick man lying at the base of a large stone cross, a greyhound running in the distance.

Hải Vương Tinh in Aquarius 22
Sabian Symbol: A new deep and velvet like carpet has been placed in the airy nursery and the happy children revel upon it.
Kozminsky Symbol: A number of men saving volumes of books from the flames which are enveloping a library building.

Diêm Vương Tinh in Sagittarius 28
Sabian Symbol: A splendidly built bridge, a heritage of unknown ages, still spans the beautiful and wildly primitive stream.
Kozminsky Symbol: A simply dressed woman breaking a sword over her knee. In the heavens above, masses of dark clouds are scudding before the rising sun.

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Nghịch Hành

Bạn có các hành tinh nghịch hành dưới đây:

Thủy Tinh Nghịch Hành
Người có Thủy Tinh Nghịch Hành (TTNH) trong lá số là một người suy nghĩ sâu sắc và có vẻ """"nhút nhát rụt rè"""" khi nói chuyện hay phải truyền đạt ý tưởng của họ. Khi một người được sinh ra trong chu kỳ TTNH, nó cho thấy rằng trong tiền kiếp của họ, có một sự bất đồng giữa các từ ngữ mà người đó nói ra, và những gì mà họ thật sự suy nghĩ trong tâm.

Khi nói chuyện với người khác, thông thường người TTNH thường cảm thấy rất bực bội. Họ cảm thấy họ không thể truyền đạt được ý kiến của mình một cách mạch lạc và uyển chuyển như người khác. Điều này thật ra không phải như vậy, đơn giản là vì họ có những tiêu chuẩn truyền đạt thông tin cao cấp hơn những người khác.

Trong khi người khác ăn nói với sự chắc chắn từ những suy luận của mình, người TTNH chỉ có thể phát ngôn với mức độ tự tin tương tự như vậy một khi họ đã đạt đến sự quyết định chắc chắn với toàn bộ tư cách con người của mình. Nó mất thời gian hơn, và nó là cả một quá trình nghệ thuật. Thật ra, họ chỉ cảm thấy bực bội khi họ đang cố gắng tìm kiếm một phương thức truyền đạt với chiều sâu và đầy đủ giá trị nguyên bản hơn là mọi người xung quanh họ.

Người TTNH mất nhiều thời gian hơn người khác để học cùng một chủ đề mới. Đó là vì người khác đơn giản chỉ là nuốt lấy thông tin mới vào trong bụng và phun ói ngược nó ra trở lại một cách trực tiếp và y nguyên khi diễn đạt.

Những người TTNH không được phép lừa dối chính họ trong kiếp này, hay đi đến những quyết định mà không tính đến bản thân chính họ cùng những cảm nhận và thôi thúc đã được xác thực rõ ràng vào trong vấn đề. Cho nên, người TTNH không được hấp tấp khi quyết định, và nên dành nhiều thời gian rời rộng để họ có thể chứng thực bằng cảm giác về chọn lựa đó bằng cả con người và tình cảm của họ, kể cả sự thôi thúc trí não lúc ban đầu.

Người TTNH luôn học hỏi để làm sao kết nối với các chứng thực, sở thích và xu hướng quyết định trong tư tưởng của họ. Bởi vì trong các quyết định của họ luôn phải đính kèm theo yếu tố cảm xúc của mình, họ thường là những người có thiên tài nổi bật về lãnh vực nghệ thuật, thiết kế, biên tập hay nhà văn trong xã hội.


Mộc Tinh Nghịch Hành
Những người sinh ra với sao Mộc nghịch hành trong biểu đồ tự nhiên của họ có xu hướng có những quan điểm, niềm tin và giá trị đạo đức rất khác hoặc khác thường. Họ thích học hỏi từ kinh nghiệm và phản ứng của chính mình, hơn là từ những người khác. Vì thực chất họ không có niềm tin vào sự may mắn, nên họ là những người luôn lập kế hoạch và lo lắng về tương lai hoặc hậu quả của hành động của họ hơn những người khác. Họ có thể cần phải học rằng họ xứng đáng được hưởng với thành quả với công sức mình đã bỏ ra.

Thiên Vương Tinh Nghịch Hành
Những người có Sao Thiên Vương nghịch hành thường hay có nỗi sợ về sự thay đổi hoặc không tin tưởng vào các công nghệ hoặc cải tiến mới. Những người này có thể che giấu sự lập dị của họ, trong khi những người có Thiên vương tinh thuận hành thường có xu hướng phô trương, hoặc ít nhất là tự hào về họ. Trong một số trường hợp, có sao Thiên Vương nghịch hành tương tự như có sao Thổ ở vị trí mạnh trong biểu đồ. Tương tự như có năng lượng dồn nén với vị trí này, do đó, thường họ có thể tuân theo các quy tắc một thời gian, tuy nhiên tại một thời điểm nhất định, họ bùng nổ với một cuộc nổi loạn trước khi quay trở lại một lối sống tuân thủ luật pháp hơn.

Hải Vương Tinh Nghịch Hành
Những người sinh ra với sao Hải Vương nghịch hành trong biểu đồ của họ có thể có xu hướng che giấu các sự tổn thương, các khía cạnh tinh thần hoặc lòng trắc ẩn của họ, vì họ cảm thấy hơi khó chịu khi thể hiện chúng. Những điều này thường tồn tại rất lâu và sâu sắc, nhưng những người có Hải Vương Tinh nghịch hành thường cố để không cho ai biết. Điều đó có thể khiến họ cảm thấy nghi ngờ nhiều thứ. Họ luôn trông chờ những điều xấu nhất sẽ xảy ra trong các tình huống. Ở họ luôn có nỗi sợ hãi khi mơ về một ướ mơ quá lớn vì họ sợ có thể sẽ bị tổn thương nếu không thành hiện thực.

Diêm Vương Tinh Nghịch Hành
Những ai có sao Diêm Vương nghịch hành trong biểu đồ thì ắt hẳn họ chẳng hề sợ sệt hay lo lắng điều gì. Tuy nhiên, ở đây vẫn tồn tại một số nghiệp quả thông qua những ảnh hưởng nhất định.

Với Diêm Vương nghịch hành, bạn thường gặp rắc rối khi phải đối mặt với khó khăn hoặc phải buông bỏ một thứ gì đó. Dường như tất cả mọi thứ xảy ra bên trong nghịch hành khiến động lực của bạn suy giảm và bạn chẳng thể hiểu nổi bản thân mình. Chúng thể hiện qua việc bày tỏ cảm xúc và sự biểu hiện của cá nhân bạn.

Sự sợ hãi xuất phát từ những kí ức trong quá khứ. Có thể là bạn đã quá lạm dụng quyền lực hoặc bị ai đó kiểm soát quá mức và điều đó tạo nên nỗi ám ảnh đeo bám bạn đến tận bây giờ. Không đâu xa, chúng thể hiện thông qua các vị trí góc chiếu cho đến sự trùng tụ giữa Diêm Vương và các hành tinh cố định.

Tùy thuộc vào điều kiện sống trong quá khứ, những cái chết, đói nghèo, tra tấn, bị hành hạ, bị giam cầm, bị phản bội, tha hương rày đây mai đó trở thành bóng ma tâm lí trong tâm hồn bạn. Ngoài ra, các vấn đề có liên quan đến quyền lực và sự kiểm soát cũng chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố như tâm linh, giới tính và cả sự kế thừa.

Bởi vì những lí do như vậy, bạn luôn muốn giữ chặt con người thực của mình một cách điên cuồng. Do đó, cuộc sống trong quá khứ cứ hoài lặp đi lặp lại. Chúng xuất hiện dưới sự ép buộc, cô lập và thờ ơ từ gia đình. Vì thế, từ sâu bên trong, bạn là một linh hồn thực sự mãnh liệt. Bạn khao khát nhiều điều, bạn muốn được thành công và có thật nhiều quyền lực. Tuy nhiên, bạn lại không thể hiện chúng ra bên ngoài và điều này tạo nên sự hoài nghi trong lòng bạn.

Nói một cách tổng quá, Diêm Vương nghịch hành trong biểu đồ sao buộc bạn phải đối đầu với định mệnh. Và định mệnh ấy sẽ không dừng lại cho đến khi bạn thực sự học được cách thể hiện sức mạnh bên trong con người mình bằng một cường độ vừa phải và an toàn.

Chiron Nghịch HànhCân Bằng Các Nguyên Tố

- Mặt Trời nằm ở Cự Giải (Nước +2)

- Cung hoàng đạo của chủ quản Mặt Trời nằm ở Song Ngư (Nước +1)

- Mặt Trăng nằm ở Song Ngư (Nước +2)

- Thủy Tinh nằm ở Cự Giải (Nước +1)

- Kim Tinh nằm ở Sư Tử (Lửa +1)

- Hỏa Tinh nằm ở Kim Ngưu (Đất +1)

- Mộc Tinh nằm ở Nhân Mã (Lửa +1)

- Thổ Tinh nằm ở Sư Tử (Lửa +1)

- Cung Mọc nằm ở Song Tử (Khí +1)

- Cung hoàng đạo của chủ quản Song Tử nằm ở Cự Giải (Nước +1)

- Thiên Đỉnh nằm ở Song Ngư (Nước +1)

Thiếu Nguyên Tố Đất
Thiếu nguyên tố đất: người này sẽ rất thiếu thực tế, thiếu khả năng quản lí tiền bạc vì anh ta không coi trọng giá trị của nó, hay mơ mộng những giấc mơ viển vông và không thể biến chúng thành hiện thực. Và điều “bực mình” nhất là anh ta gặp khó khăn để phân biệt giữa điều nào thực sự quan trọng, điều nào không (“quan trọng” ở đây được hiểu theo cách của những cung Đất: trần tục và thực tế). Họ có thói quen chuyện bé xé ra to, và khó có thể đặt vấn đề vào đúng trọng tâm. Nhà văn Zelda Fitzgerald, người từng khờ dại, từng lăng nhăng, luôn luôn tìm kiếm nhưng hiếm khi tìm ra, cũng đại diện cho tuýp người thiếu nguyên tố Đất.


Thiếu Nguyên Tố Khí
Thiếu Nguyên Tố Khí: khả năng suy xét, logic sẽ hoặc bị thiếu, hoặc bị cản trở và thường có hiện tượng “tâm hồn treo ngược cành cây”. Bởi lẽ Khí vốn được gắn liền với khả năng tư duy để hiểu các khái niệm trừu tượng, để gạt những cảm xúc sang một bên và xem xét các vấn đề một cách thực tế.

Nguyên tố Khí cũng là đại diện cho khả năng giao tiếp (điển hình là Song Tử với sao chiếu mệnh là sao Thủy (Mercury) – Người đưa tin), những người này có những cách giao tiếp thực sự khác biệt, sử dụng tất cả tài năng hay khả năng họ có để thể hiện những gì họ muốn truyền đạt, chẳng hạn như ngôn ngữ cơ thể. Thực tế thì không ít những người thiếu Khí nói chuyện rất thú vị, nhưng đều theo những cách có phần kì khôi.

Nguyên Tố Nước Mạnh
Nếu trong bản đồ sao của một người xuất hiện nhiều các cung mang yếu tố Nước thì đó là người mong muốn sự yên bình trong tâm hồn. Đây là dấu hiệu của những người luôn tìm kiếm sự an toàn và yên ấm trong đời sống tinh thần. Họ rất nhạy cảm, sâu sắc, giàu lòng trắc ẩn, giàu trí tưởng tượng và trực giác nhanh nhạy. Họ yêu thích lĩnh vực tâm linh với khả năng dễ tác động vào người khác. Cuộc sống đối với họ là những trải nghiệm của một chuyến đi kỳ bí. Họ cũng có thể trở nên quá nhạy cảm và đa cảm.


Cân Bằng Các Tính Chất

- Mặt Trời nằm ở Cự Giải (Tiên phong +2)

- Mặt Trăng nằm ở Song Ngư (Linh hoạt +2)

- Thủy Tinh nằm ở Cự Giải (Tiên phong +1)

- Kim Tinh nằm ở Sư Tử (Kiên định +1)

- Hỏa Tinh nằm ở Kim Ngưu (Kiên định +1)

- Mộc Tinh nằm ở Nhân Mã (Linh hoạt +1)

- Thổ Tinh nằm ở Sư Tử (Kiên định +1)

- Thiên Vương Tinh nằm ở Song Ngư (Linh hoạt +1)

- Hải Vương Tinh nằm ở Bảo Bình (Kiên định +1)

- Diêm Vương Tinh nằm ở Nhân Mã (Linh hoạt +1)

- Cung Mọc nằm ở Song Tử (Linh hoạt +1)

- Thiên Đỉnh nằm ở Song Ngư (Linh hoạt +1)

Tính Chất Linh hoạt Mạnh
Những người mang dấu hiệu Mutable là những người linh hoạt nhất trong 3 mẫu người nói trên. Họ luôn luôn tràn đầy sức sống. Một người thích nghi nhanh với sự thay đổi, hiếu động nhưng lại thiếu quyết đoán. Họ nhạy cảm với ý kiến của người khác và dễ bị tác động bởi hoàn cảnh sống.


Nhân Tố Mạnh

Bạn có các nhân tố mạnh dưới đây:

Mẫu người Mặt Trời


Điểm 66


- Kim Tinh nằm trong Sư Tử (+5)

- Thổ Tinh nằm trong Sư Tử (+5)

- Mặt Trời Tam hợp 120° với Mặt Trăng (+10)

- Mặt Trời Lục hợp 60° với Hỏa Tinh (+4)

- Mặt Trời Ngũ chiếu 150° với Mộc Tinh (+4)

- Mặt Trời Tam hợp 120° với Thiên Vương Tinh (+6)

- Mặt Trời Ngũ chiếu 150° với Chiron (+4)

- Mặt Trời Tam hợp 120° với La Hầu (+4)

- Mặt Trời Vuông góc 90° với P. of Fortune (+4)

- Mặt Trời nằm trong cụm Yod gồm Mộc Tinh, Chiron, Mặt Trời (+5)

Các vấn đề phát sinh từ hoạt động của mặt trời là: tự quan niệm về mình, đặc điểm riêng, tự thể hiện, tự trọng, tự tin. Mặt trời là cốt lõi sự tồn tại của chúng ta, còn cung mặt trời, cung đia bàn có mặt trời và các góc chiếu của mặt trời cho chúng ta cảm nhận cụ thể về chuyện ta là ai, những gì ta có thể làm nói chung, nó là đặc điểm nhận dạng của ta. Khi ta nói, tôi là kiểu người mà… tức là ta đang miêu tả mặt trời của mình. Khi mặt trời không được nhấn mạnh trên lá số hoặc gặp quá nhiều góc chiếu căng thẳng, một người có thể lẩn tránh việc khẳng định mình, tự làm lu mờ bản thân, tự đánh giá thấp bản thân, thấy mình nhợt nhạt hoặc thậm chí tự căm ghét chính mình.

Một mặt trời mạnh trên lá số cho thấy cá nhân được thiên phú với nhiều sức mạnh của mặt trời, và nhu cầu tỏa sáng mãnh liệt này có thể biến một người thành cái rốn của vũ trụ, 1 con công vênh váo tự đánh giá mình quá cao. Nhưng về mặt tích cực, nó cũng biểu hiện con người có sự tự ý thức cao, tự trọng hoặc tự tôn, tự tin hoặc tự luyến, nói chung là các đặc tính có chữ tự làm đầu rất dễ nổi bật lên ở họ, và họ rất mẫn cảm với vấn đề trở nên nổi bật.

Có lẽ bạn đo được một số điểm cao, nhưng bạn lại thấy mình không giống cái rốn vũ trụ tý nào. Sau đây là 1 số gợi ý để lý giải:

Một hành tinh đồng vị với mặt trời có thể tạo ra những tác động lên cách mặt trời biểu hiện ra ngoài. Ví dụ sao Hỏa biến họ thành mẫu người của hành động cụ thể. Hải Vương tinh tạo ra sự mù quáng hay mơ hồ, vân vân. Tóm lại, họ vẫn có thể trở thành nhiều kiểu người có biểu hiện khác nhau, nhưng dù có thành kẻ mộng mơ thì họ cũng muốn làm nhân vật chính trong giấc mơ ấy mới chịu. Nếu họ làm 1 cái bóng mờ thì trong vở cái bóng của họ, cái bóng mới là vai chính. Tóm lại, ít nhất trong mắt họ sẽ không có ai đáng được họ quan tâm chú ý bằng họ, và thế giới mà họ nhận thức được là thế giới mà sự tồn tại của họ là trung tâm.


Mẫu người Mặt Trăng


Điểm 56


- Mặt Trời nằm trong Cự Giải (+10)

- Thủy Tinh nằm trong Cự Giải (+5)

- Mặt Trăng nằm trong cụm Stellium gồm Mặt Trăng,Thiên Vương Tinh,La Hầu, (+5)

- Mặt Trăng Tam hợp 120° với Mặt Trời (+10)

- Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Kim Tinh (+4)

- Mặt Trăng Vuông góc 90° với Mộc Tinh (+6)

- Mặt Trăng Ngũ chiếu 150° với Thổ Tinh (+4)

- Mặt Trăng Trùng tụ 0° với Thiên Vương Tinh (+6)

- Mặt Trăng Vuông góc 90° với Diêm Vương Tinh (+6)

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của mặt trăng là: gia đình, mái ấm, cội nguồn, hình mẫu người mẹ và hành vi làm mẹ, sự chăm sóc, sự lệ thuộc gắn bó, sự tự vệ, cảm xúc, sự gắn bó với quá khứ và tổ tiên, kí ức, thực phẩm, cơ quan sinh dục nữ và chu kì của nó, niềm tin vào vai trò của phụ nữ, phản ứng, bản năng.

Hiểu một cách truyền thống nhất, đặc biệt là khi cả Cự Giải cũng được nhấn mạnh. Bản chất của mặt trăng là truyền thống và bảo thủ. Nó là nguồn sức mạnh cổ xưa nữ tính hướng về gia đình và nguồn cội. Nó là tâm lý an toàn, ý thức che chở và nhu cầu giữ gìn bảo vệ quá khứ, vì vậy nó liên hệ một cách cảm tính với mẹ, với những gì ta sở hữu hay những kỷ vật gợi nhắc về những thời điểm êm đềm hạnh phúc. Nó có thể là cơm nhà, những món ăn chỉ có ở gia đình ta, là cảm xúc khi quay về họp lớp hay tham dự ngày hội trường của trường học cũ. Nó chỉ ra cách chúng ta xử lý cảm xúc của mình, nhu cầu lệ thuộc, ỷ lại của ta, vấn đề dinh dưỡng và thực phẩm.

Tuy nhiên, dù bạn có số điểm thật cao cho bài test này, tức là bạn rất bận rộn với các sinh hoạt có liên đới với mặt trăng, nhưng nếu mặt trăng của bạn có quá nhiều góc chiếu căng thẳng, có lẽ bạn vẫn rất bận tâm đến gia đình và mẹ của mình, có điều là với tâm trạng nặng nề, mệt mỏi hay chán ghét, bạn vẫn ôm nặng quá khứ, nhưng với bạn quá khứ đồng thời là cơn ác mộng. Bạn vẫn rất để ý đến vấn đề tâm trạng và cảm xúc, nhưng là với thái độ lên án, bài xích, tuyên cáo mọi biểu hiện kiểu Cự Giải đều rất buồn nôn. Nói cách khác, người ta có 2 lý do khác nhau để quan tâm không ngừng, thậm chí rất nhiều đến cảm nhận nội tâm, hoặc là vì họ thích làm chuyện đó, hoặc là vì họ có vết thương lòng.

Cự Giải là năng lượng Hoàng đạo làm tiêu chuẩn cho vấn đề cội nguồn, tình thương, nỗi quyến luyến, cảm giác ỷ lại, tình mẹ,…v.v… Nhưng ta nên hiểu rằng nó là chuẩn quốc tế, còn cái gọi là gia đình tôi thì rất ít khi theo được chuẩn quốc tế. Cơm nhà có thể là khái niệm nửa sống nửa khê, mẹ của ta có thể vụng về hay độc tài, kí ức về trường cũ có thể là những nhà vệ sinh khai mù và giờ học nhàm chán. Tất nhiên, bên cạnh đó, vị trí mặt trăng trên các cung địa bàn và cung Hoàng đạo cùng với góc chiếu của nó cũng thể hiện nhiều thông tin về nơi chốn cũng như cách thức ta xử lý tình cảm và cảm nhận của mình.


Mẫu người Thủy Tinh


Điểm 48


- Thủy Tinh nằm trong nhà 3 (nhà chủ quản bởi Song Tử) (+3)

- Thủy Tinh nằm trong nhà 6 (nhà chủ quản bởi Xử Nữ) (+3)

- Thủy Tinh Lục hợp 60° với Hỏa Tinh (+2)

- Thủy Tinh Đối góc 180° với Diêm Vương Tinh (+5)

- Thủy Tinh Tam hợp 120° với Lilith (+5)

- Thủy Tinh Tam hợp 120° với La Hầu (+5)

- Thủy Tinh Vuông góc 90° với P. of Fortune (+5)

- Thủy Tinh Tam hợp 120° với Vertex (+5)

- Thủy Tinh nằm trong cụm Grand Trine gồm Lilith, La Hầu, Thủy Tinh (+5)

- Thủy Tinh nằm trong cụm Grand Trine gồm La Hầu, Vertex, Thủy Tinh (+5)

- Thủy Tinh nằm trong cụm Kite gồm Thủy Tinh, La Hầu, Vertex, Hỏa Tinh (+5)

- Thủy Tinh nằm trong cụm Mystic Rectangle gồm Thủy Tinh, Diêm Vương Tinh, Hỏa Tinh, Vertex (+5)

 Cung Hoàng đạo chứa sao Thủy là nhân tố quan trọng để ta xem xét cụ thể ảnh hưởng của Thủy tinh lên cuộc sống hàng ngày của cá nhân, bởi chúng diễn đạt cách nghĩ của một người. Bò Cạp làm suy nghĩ thâm sâu đi vào bản chất vấn đề, Ma Kết khiến suy nghĩ logic và chặt chẽ hàm súc, Cự Giải gây ra lối tư duy cảm tính sa đà theo lối mòn, Sư Tử thì tự cho mình là đúng, …v.v…

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Thủy là: Cách thức ta giao tiếp, lời ăn tiếng nói, tư duy và diễn đạt, nhận thức, khả năng học hỏi, cách tốt nhất ta có thể dùng để học, tiến trình suy tư, sức tập trung, thu thập thông tin, viết lách, sự khéo léo tay chân, khả năng thuyết phục, khả năng truyền đạt lại điều mình đã biết.

Đặc tính đi cùng 1 sao Thủy mạnh: Trơn tuột như lươn aka chân lý là cái lý có chân, tính tò mò, mồm mép, lém lỉnh, liến thoắng, hoạt bát, không thể ngồi yên 1 chỗ, quá hiếu động, tìm hiểu học hỏi không ngừng.

Nếu bạn có số điểm cao cho Thủy tinh, bạn có được quá nhiều thành quả trong địa hạt của sao Thủy. Có một số đặc điểm có thể tìm thấy ở bạn như mồm mép nhanh nhảu, vẻ sáng sủa, vui tươi, tinh quái, hoạt bát, nhau nhẩu ẩu đoảng, luôn thay đổi mục tiêu, khả năng bắt chước mô phỏng, khéo miệng hoặc khéo tay hoặc cả 2, học hỏi nhanh, tò mò, đọc nhiều, thích ba hoa, lắm tài lẻ, có khả năng liên kết các ý tưởng với nhau hoặc kết nối con người.


Mẫu người Kim Tinh


Điểm 31


- Hỏa Tinh nằm trong Kim Ngưu (+3)

- Lilith nằm trong Thiên Bình (+3)

- Kim Tinh nằm trong nhà 2 (nhà chủ quản bởi Kim Ngưu) (+5)

- Kim Tinh nằm trong nhà 7 (nhà chủ quản bởi Thiên Bình) (+3)

- Kim Tinh Ngũ chiếu 150° với Mặt Trăng (+2)

- Kim Tinh Trùng tụ 0° với Thổ Tinh (+5)

- Kim Tinh Đối góc 180° với Hải Vương Tinh (+5)

- Kim Tinh Tam hợp 120° với Diêm Vương Tinh (+5)

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Kim là: Cảm giác ưa thích, tán thưởng, sự chia sẻ, gần gũi, biểu đạt tình cảm và cách tranh thủ tình cảm, thỏa thuận hay ước hẹn, sức quyến rũ, vẻ đáng mến, quan hệ cá nhân và quan hệ xã hội, hợp tác, cam kết, sự tìm kiếm cảm giác hài hòa, cảm giác dễ chịu khoan khoái, sự xa xỉ, tự làm cho mình hay các đối tượng khác thêm đẹp, duyên dáng, hài hòa, thời trang, các môn nghệ thuật phục vụ mỹ cảm.

Cung Hoàng đạo chứa sao Kim là nhân tố quan trọng để tham khảo, vì nó tiết lộ gu thẩm mỹ của cá nhân. Một số điểm cao cho thấy nhu cầu hướng tới cái đẹp và sự hài hòa mạnh mẽ, thậm chí dẫn tới công việc trong các ngành nghệ thuật. Nhưng chính vị trí của sao Kim và các góc chiếu mới tiết lộ chính xác rằng với cá nhân đó, như thế nào mới gọi là đẹp, mới gọi là hài hòa, đáng mến, đáng yêu. Tất nhiên, Thiên Bình là vẻ đẹp và sự hài hòa theo chuẩn quốc tế. Nhưng mỗi cá nhân còn có thể ôm theo nhiều chuẩn riêng khác nhau, như vẻ đẹp của tinh thần hy sinh và buông xả trong các câu chuyện của Andersen, vẻ đẹp sinh ra từ “biệt nhãn” kiểu cha mẹ càng nhìn càng thấy con mình dễ thương, thậm chí còn có vẻ đẹp của chính nghĩa, vẻ đẹp của văn học hiện thực phê phán…v.v…


Mẫu người Hỏa Tinh


Điểm 39


- Hỏa Tinh nằm trong nhà 1 (nhà chủ quản bởi Bạch Dương) (+3)

- Hỏa Tinh Lục hợp 60° với Mặt Trời (+2)

- Hỏa Tinh Lục hợp 60° với Thủy Tinh (+2)

- Hỏa Tinh Ngũ chiếu 150° với Mộc Tinh (+2)

- Hỏa Tinh Vuông góc 90° với Chiron (+5)

- Hỏa Tinh Đối góc 180° với Lilith (+5)

- Hỏa Tinh Lục hợp 60° với La Hầu (+5)

- Hỏa Tinh Ngũ chiếu 150° với P. of Fortune (+5)

- Hỏa Tinh Đối góc 180° với Vertex (+5)

- Hỏa Tinh nằm trong cụm Kite gồm Thủy Tinh, La Hầu, Vertex, Hỏa Tinh (+5)

- Hỏa Tinh nằm trong cụm Mystic Rectangle gồm Thủy Tinh, Diêm Vương Tinh, Hỏa Tinh, Vertex (+5)

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Hỏa là: Những điều khiến ta giận dữ hay nôn nóng, cách ta thể hiện cơn giận hay ứng phó với cảm giác giận dữ, cách ta đòi hỏi, điều kích thích ta, cách ta dẫn dắt người khác, cách ta sử dụng sức lực, cách ta giành lấy điều ta muốn, động lực bên trong nào thôi thúc ta hành động, tình huống nào kích hoạt chúng ta, chúng ta cảm thấy thế nào trong vai trò kẻ khởi xướng, điều gì kích thích máu ăn thua, tính ganh đua và khát vọng chinh phục của ta, và mức độ nồng nhiệt của ta trong quan hệ tình dục.

Nếu số điểm của ta cao, ta hiển nhiên có nhiều mối bận tâm trong các địa hạt mà sao Hỏa ảnh hưởng. Cung Hoàng đạo chứa sao Hỏa rất quan trọng, vì nó diễn tả cách ta hành động, còn cung địa bàn chỉ ra nơi chứa đựng tình huống kích thích ta nhất. Sao Hỏa mạnh thưởng được hiểu như một người giàu sức sống, đầy thôi thúc và khát khao, đầy tinh thần ganh đua, có khuynh hướng cưỡng chiếm, bức bách mọi sự theo ý riêng, sự lãnh đạo, khởi xướng, tính can đảm, nhiều hứng thú với tình dục, thích thể thao, đam mê, dễ cáu kỉnh, thiếu kiên nhẫn và liều lĩnh, nôn nóng. Tuy nhiên, nên nhớ rằng chỉ có một người có cung Bạch Dương được nhấn mạnh trong bảng tính điểm mới dễ có được các biểu hiện đúng chuẩn quốc tế thế này.

Một sao Hỏa mạnh nói chung không nhất thiết phải là một cái đầu máy xe lửa vừa chạy vừa cháy vừa nhả khói và huýt còi ầm ĩ. Có khi, nó giống 1 thùng thuốc nổ di động, không thể đoán ra hỏa lực khi chưa … tai nạn chết người. Có khi, nó bền bỉ, mạnh mẽ nhưng tĩnh lặng như động cơ của 1 tàu phá băng nguyên tử, có khi nó bất ổn và khó lường như 1 ngọn núi lửa không thể biết bao giờ thì phun trào và dự định phun trào bao lâu.


Mẫu người Mộc Tinh


Điểm 39


- Mộc Tinh (chủ tinh của Nhân Mã) nằm trong Nhân Mã (+5)

- Diêm Vương Tinh nằm trong Nhân Mã (+3)

- Mộc Tinh nằm trong nhà 9 (nhà chủ quản bởi Nhân Mã) (+3)

- Mộc Tinh Ngũ chiếu 150° với Mặt Trời (+2)

- Mộc Tinh Vuông góc 90° với Mặt Trăng (+10)

- Mộc Tinh Ngũ chiếu 150° với Hỏa Tinh (+2)

- Mộc Tinh Vuông góc 90° với Thiên Vương Tinh (+5)

- Mộc Tinh Lục hợp 60° với Chiron (+2)

- Mộc Tinh Vuông góc 90° với La Hầu (+2)

- Mộc Tinh nằm trong cụm Yod gồm Mặt Trời, Hỏa Tinh, Mộc Tinh (+5)

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Mộc là: Cách ta giáo dục bản thân và người khác (cung Hoàng đạo và góc chiếu), nơi ta thúc đẩy vận may của mình (cung địa bàn), cách ta học hỏi từ sai lầm, sự công bằng, cách ta trưởng thành (cung hoàng đạo và góc chiếu), nơi ta tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi lớn hơn về cuộc đời (cung địa bàn), cái gì kết nối ta vào cộng đồng, xã hội. (Lưu ý, từ tìm ở đây là tìm kiếm, không phải tìm thấy)


Nếu số điểm của ta cao, ta có nhiều mối bận tâm trong tầm ảnh hưởng của sao Mộc. Cung Hoàng đạo chứa sao Mộc và các góc chiếu sẽ tạo ra hiệu chỉnh để hình thành bức tranh thực sự, tuy nhiên, người có sao Mộc mạnh thường có những phẩm tính sau: sự nhiệt tình, tính hài hước lạc quan, khát khao học hỏi thông qua sai phạm và trải nghiệm khó khăn, tính ưa triết lý, ưa làm to chuyện, đầy hy vọng, vẻ lạc quan tích cực, là kẻ dám mạo hiểm. Sự thái quá của năng lượng Mộc tinh có thể làm 1 người hay ra vẻ biết tuốt và thích dạy đời


Mẫu người Thổ Tinh


Điểm 29


- Thổ Tinh nằm trong nhà 10 (nhà chủ quản bởi Ma Kết) (+5)

- Thổ Tinh Ngũ chiếu 150° với Mặt Trăng (+2)

- Thổ Tinh Trùng tụ 0° với Kim Tinh (+5)

- Thổ Tinh Ngũ chiếu 150° với Thiên Vương Tinh (+2)

- Thổ Tinh Đối góc 180° với Hải Vương Tinh (+5)

- Thổ Tinh Tam hợp 120° với Diêm Vương Tinh (+5)

- Thổ Tinh Đối góc 180° với Chiron (+5)

Các vấn đề sinh ra từ hoạt động của sao Thổ là: kỷ luật, khát vọng hướng về đẳng cấp, chất lượng và thành tựu, sự trưởng thành, tuổi tác, dấu vết của thời gian, thẩm quyền, tinh thần vượt khó, tính tự giác, tư duy hiện thực, đáng tin cậy, học hỏi qua trải nghiệm aka rút kinh nghiệm, khả năng chấp nhận hiện thực và đối mặt với hiện thực, đặt ra giới hạn, chừng mực, chuẩn mực, gánh vác trách nhiệm.

Các hoạt động xã hội liên đới với sao Thổ và cung Ma Kết là sự chuyên nghiệp, sự nghiệp, công việc quan trọng, lĩnh vực tổ chức quản lý, thẩm quyền và thừa hành nhiệm vụ, sếp và thái độ của ta với họ hay thái độ khi ta làm sếp, địa vị, hình tượng xã hội, sự trông đợi và thái độ của ta đối với sự thành đạt, đường lối chính trị bảo thủ, thời kì suy thoái kinh tế, sự trừng phạt, sự cắt giảm chi tiêu, tằn tiện

Số điểm cao cho sao Thổ có thể hứa hẹn một con người của công việc, chắc chắn, đáng tin cậy và hay được lòng những người đứng tuổi. Sự thái quá của năng lượng Thổ tinh đồng thời cũng là nguyên nhân của những tính cách như quá cứng nhắc, nguyên tắc, khó tính như ma, hay lo xa quá đáng, tẻ nhạt khô khan và nghiện công việc.


Mẫu người Thiên Vương Tinh


Điểm 46


- Hải Vương Tinh nằm trong Bảo Bình (+3)

- Chiron nằm trong Bảo Bình (+3)

- Thiên Vương Tinh nằm trong nhà 11 (nhà chủ quản bởi Bảo Bình) (+3)

- Thiên Vương Tinh nằm trong cụm Stellium gồm Mặt Trăng,Thiên Vương Tinh,La Hầu, (+5)

- Thiên Vương Tinh Tam hợp 120° với Mặt Trời (+10)

- Thiên Vương Tinh Trùng tụ 0° với Mặt Trăng (+10)

- Thiên Vương Tinh Vuông góc 90° với Mộc Tinh (+5)

- Thiên Vương Tinh Ngũ chiếu 150° với Thổ Tinh (+2)

- Thiên Vương Tinh Vuông góc 90° với Diêm Vương Tinh (+5)

Một Thiên Vương Tinh quá mạnh khiến cá nhân có ý thức mạnh mẽ về tính độc nhất của mình, đồng thời luôn bị thôi thúc muốn thoát khỏi hiện trạng với các quy tắc luật lệ chung cứng nhắc gò bó trói buộc cái tôi, họ muốn đi ra ngoài những khuôn khổ và giới hạn mà họ không thích, do vậy, họ có khuynh hướng chống đối lại luật lệ và trật tự chung, phá rào và cư xử 1 mình 1 phách, đồng thời nó cũng là khuynh hướng đi tìm đồng loại, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, là khuynh hướng tìm kiếm sự gắn bó với người khác theo tiêu chí đôi bên có tiếng nói chung. Thay vì uốn mình cho khớp với chuẩn mực của tập thể, họ cải tạo lại tập thể cho khớp với mình hoặc đi tìm 1 tập thể khác thích hợp với mình hơn. Đó là lý do nó có thể mang các nghĩa lập dị, kẻ lạc loài, kẻ nổi loạn, cách mạng, biểu tình, hoạt động xã hội, thậm chí phạm pháp, nhưng đồng thời nó cũng là tình đồng chí, đồng đội, tình bạn, sinh hoạt hội nhóm, sự độc lập tự chủ không lệ thuộc, tự do cá nhân, thoát ly quá khứ, chống lại truyền thống, sự mới mẻ đặc sắc, giới tinh hoa, những phát minh làm thay đổi thế giới, cách mạng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin.

Những hiện tượng tự nhiên và xã hội được Thiên Vương Tinh quản chiếu là động đất, tai nạn, biến cố xã hội, phát minh và công nghệ mới, khoa học kỹ thuật, những phong trào sinh hoạt khác đời (như cosplay, nhảy break dance, nhóm phượt…v.v…)


Mẫu người Diêm Vương Tinh


Điểm 39


- Diêm Vương Tinh Vuông góc 90° với Mặt Trăng (+10)

- Diêm Vương Tinh Đối góc 180° với Thủy Tinh (+5)

- Diêm Vương Tinh Tam hợp 120° với Kim Tinh (+5)

- Diêm Vương Tinh Tam hợp 120° với Thổ Tinh (+5)

- Diêm Vương Tinh Vuông góc 90° với Thiên Vương Tinh (+5)

- Diêm Vương Tinh Lục hợp 60° với Hải Vương Tinh (+2)

- Diêm Vương Tinh Lục hợp 60° với Lilith (+2)

- Diêm Vương Tinh nằm trong cụm Mystic Rectangle gồm Thủy Tinh, Diêm Vương Tinh, Hỏa Tinh, Vertex (+5)

Diêm Vương tinh trước hết bao hàm 2 yếu tố, dục vọng nguyên thủy và khuynh hướng áp chế kiểm soát và đi tới điều khiển sức mạnh của dục vọng này, để nó chỉ có thể biểu lộ ra theo cách thức thích hợp và vào thời điểm thích hợp. Từ đó, nó có thêm ý nghĩa là ý thức về động lực dẫn dắt ẩn dưới vẻ bề ngoài. Kết quả có thể là khuynh hướng nghi ngờ, nhu cầu tìm kiếm sự thật bị ẩn giấu, khuynh hướng đào bới vào bản chất vấn đề. Đồng thời, nó cũng là khuynh hướng kiểm soát, điều khiển, chi phối các động lực ngầm, chấp nhận sự thật bên trong, tìm kiếm cội nguồn sức mạnh từ trong năng lượng nguyên thủy của dục vọng.

Sức mạnh của dục vọng nguyên thủy và ý thức kiểm soát đem lại cho những người có Diêm Vương Tinh mạnh trên lá số những nét tính cách đầy màu sắc cực đoan. Giống như sự tồn tại song hành của băng và lửa.

Khi không được phát triển thích đáng, Diêm Vương Tinh mạnh sẽ tạo ra những biểu hiện mờ ám, u tối, khuynh hướng điều khiển, giật dây, ép buộc, lợi dụng người khác, khuynh hướng đấu đá tranh giành quyền kiểm soát, sự lạm dụng quyền lực, cảm giác uất ức, oán giận, căm tức, những lời than phiền, có thể hay tạo ra những trò đùa ác ý và cũng hay bị người khác tính kế.

Khi được phát triển thích đáng, Diêm Vương tinh trở thành động lực chuyển hóa, nó tạo ra thái độ uyển chuyển, khôn khéo, linh hoạt trong đeo bám mục tiêu, khả năng tăng cường sức mạnh cho bản thân và tiếp thêm động lực cho người khác. Ngoài ra, nó còn là khả năng thấu hiểu bản chất vấn đề cũng như thế giới nội tâm của người khác và thái độ sẵn sàng thay đổi bản thân để đạt được mục đích.

Diêm Vương tinh mạnh có thể rất u ám, phiền phức và gây mệt mỏi kinh niên, nhưng cũng có thể đầy bí ẩn, hơi đáng sợ đồng thời rất có sức mê hoặc


Quay Lại Trước | Tiếp Tục

Xem Bản Đồ Sao Đôi với người ấy/ bạn đời của bạn

Nhập lá số của người ấy

(nếu bạn không biết giờ sinh, chọn 11 giờ 59 phút [trưa])
  

Xem Vận Hạn (Transit - Quá Cảnh /Progressed - Tiến Trình) với Lá Số này

***Phần giải thích cho lá số ở trang này được tích hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Mọi thắc mắc liên hệ tại đây