Lập lá số chiêm tinh

Nhập ngày sinh

Điền vào mọi ô trống

Họ tên:

Ngày Sinh:

Giờ Sinh: (nếu bạn không biết giờ sinh, chọn 11 giờ 59 phút [trưa])

Nơi Sinh (Nếu không tìm thấy, nhập tên thành phố lớn lân cận)

Hướng dẫn cách lập lá số cá nhân

Nơi sinh: để lấy kết quả đúng , bạn nhập tên thành phố nơi bạn sinh. Hệ thống sẽ cho một loạt kết quả, bạn cần chọn vị trí nơi sinh chính xác nhất từ danh sách. Nếu không tìm thấy thành phố trong danh sách, nhập tên thành phố lớn lân cận. Ví dụ: bạn sinh ở Hà Nội, Việt Nam, gõ Hà Nội hay Ha Noi rồi chọn Hà Nội, Việt Nam đề nghị từ danh sách

Nếu bạn không biết Giờ Sinh, để mặc định không thay đổi (11:59PM). Nếu bạn sinh chính xách lúc 11:59PM thì nhập vào 12:00 hay 11:58PM

Múi giờ (Timezone): hệ thống sẽ tự động tính toán múi giờ dựa trên nơi sinh và ngày sinh của bạn.

Nếu hệ thống báo lỗi, vui lòng đăng nhập vào facebook và gửi tin nhắn.

Xem thêm hướng dẫn cách sử dụng qua video dưới đây: