Kim Tinh – Tình Yêu và Tiền Bạc

Kim Tinh là nữ thần của tình yêu. Trong Chiêm tinh, Kim Tinh là chủ tinh của cả hai cung hoàng đạo Thiên Bình và Kim Ngưu, cho thấy Kim Tinh là đại diện cho hai lĩnh vực chính là cuộc sống: tình yêu và tiền bạc.

Kim Tinh cai quản tình cảm, những gì chúng ta coi trọng, và những niềm vui trong cuộc sống, cùng với sự dũng cảm, quyến rũ, vẻ đẹp. Trong lá số chiêm tinh / biểu đồ sinh, tìm hiểu về Kim Tinh giúp tiếp cận các mối quan hệ tình cảm, cũng như những gì khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ, hành phúc. Chẳng hạn như liệu chúng ta có yêu thích với việc cho và nhận trong một mối quan hệ (Kim Tinh trong Thiên Bình), hay chúng ta muốn một mối quan hệ an toàn (Kim Tinh trong Cự Giải), hoặc là sự hồi hộp trong các cuộc chinh phục (Kim Tinh trong Bạch Dương). Với vị trí các nhà trong chiêm tinh lá số, sẽ giúp chúng ta hiểu hơn ở nơi nào bản thân muốn tìm kiếm tình yêu, sự hạnh phúc. Ví dụ như liệu chúng ta muốn tìm kiếm niềm vui vào các công việc hằng ngày (Kim Tinh ở nhà số 6), hay trong học tập và du lịch (Kim Tinh nhà số 9), hoặc là chăm sóc nhà của (Kim Tinh nhà số 4).

Để tìm hiểu về Kim Tinh của bạn, ảnh hưởng bởi cung hoàng đạo nào, trong nhà nào
– Vào http://chiemtinhlaso.com
– Nhập Ngày Giờ Nơi sinh của bạn (cần thông tin chính xác để cho kết quả đúng nhất)
– Trong phần giải thích, xem phần Hành Tinh và Các Cung Nhà