Cung Hoàng Đạo Lai

Mặt Trời (thường được hiểu là cung hoàng đạo) nhìn chung là ảnh hưởng lên tính cách hằng ngày, nó là bản chất một người thể hiện ra ngoài. Tuy nhiên, sinh vào ngày lai giữa hai cung hoàng đạo có nghĩa là bạn sẽ có cùng lúc sức ảnh hưởng của hai cung hoàng đạo

Ví dụ như, nếu bạn sinh vào ngày 19/3 hay 20/3, bạn sẽ có sự ảnh hưởng cân bằng giữa Song Ngư và Bạch Dương.

Do vậy, nếu bạn sinh vào giữa lúc các cung hoàng đạo lai, điều này sẽ giải thích vì sao nếu chỉ đọc phần giải thích của 1 cung hoàng đạo sẽ không hoàn toàn chính xác cho bạn.

Để xem bạn có thuộc cung hoàng đạo lai hay không, xem phần giải thích ở phần Mặt Trời trong Cung Mọc / Mặt Trời / Mặt Trăng, tạichiemtinhlaso.com