Đi tìm nhân tố trội

Khi lập bản đồ sao (chiêm tinh), thường thì phần tìm hiểu về nhân tố trội ít được nhắc tới. Tuy nhiên, đây lại là một phần rất quan trọng để tìm hiểu về bản tính của bạn. Làm thế nào bạn biết phần tính cách nào của mình nổi trội? Ví dụ như mặt trời là nhân tố nổi trội nếu nó nằm ở cung Sư Tử (chính cung của sư tử là mặt trời) hay mặt trời đồng vị với mặt trăng

Loạt tính toán dưới đây dựa vào thông số và cách tính trênhttps://skywriter.wordpress.com/planetary-tests/ để tìm ra nhân tố trội của bạn. Để xem bạn có nhân tố nào nổi trội và giải thích, bạn có thể xem trên lasochiemtinh như sau

– Vào http://chiemtinhlaso.com/
– Nhập ngày tháng năm sinh, nơi sinh của bạn
– Ở phần giải thích, chọn Yếu Tố Khác